Peste 60 de reprezentanți ai autorităților publice, ai Confederației Naționale a Sindicatelor și ai Confederației Naționale a Patronatului, ai partenerilor de dezvoltare și ai mediului de afaceri, precum și experți naționali și internaționali în domeniul muncii au participat la seminarul Reforma legislației muncii”, organizat în octombrie de către Misiunea Înalților Consilieri UE în Republica Moldova în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Discuțiile s-au axat pe situația actuală a legislației muncii în Republica Moldova, luând în considerare modificările operate recent la Codul Muncii. Participanții au avut șansa de a învăța din experiența lituaniană în domeniu, dar și despre rolul partenerilor sociali în procesul de elaborare și implementare a legislației muncii, reglementarea contractelor de muncă și alte aspecte ale Codului Muncii, și rolul Inspectoratului de Stat al Muncii în implementarea prevederilor legislației muncii.

Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stela Grigoraș, a menționat importanța ajustării legislației naționale la directivele Uniunii Europene pentru asigurarea securității sociale, dar și necesitatea de îmbunătățire a cadrului legislativ în domeniul muncii, care să garanteze respectarea drepturilor și intereselor legitime ale ambelor părți în raporturile de muncă. La rândul său, Fabien Schaeffer, ofițer de programe în cadrul Delegației Uniunii Europene, a subliniat importanța reformei legislației muncii pentru îmbunătățirea atractivității pieței muncii din Republica Moldova și necesitatea asigurării dialogului social de nivel înalt în baza principiului compromisului în beneficiul tuturor angajatorilor și angajaților.

Potrivit lui Nijole Mackeviciene, Înalt Consilier UE în domeniul politicilor de ocupare a forței de muncă, Acordul de Asociere urmărește promovarea aplicării legislației europene a muncii și a condițiilor de muncă aferente, o mare parte a acesteia fiind legată de conținutul convențiilor OIM pe care Republica Moldova deja le-a ratificat. Experta a indicat necesitatea reformării pieței muncii, astfel încât, totodată, să se asigure echitatea pentru cei încadrați și cei aflați în afara pieței muncii, responsabilități potrivite pentru angajatori, reforme în domeniul educației și formării profesionale, și eliminarea barierelor în calea ocupării forței de muncă.