Proiectul Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment) oferă suport pentru elaborarea Programului Naţional pentru gestionarea deșeurilor în Republica Moldova, în care sunt integrate prevederi de promovare a economiei circulare și de adaptare la schimbările climatice în sectorul deșeurilor

În cadrul componentei 2.4 a EU4Environment „Utilizarea abordărilor strategice pentru managementul deșeurilor”, UNEP sprijină țările în elaborarea documentelor strategice și de politici în domeniul îmbunătățirii gestionării deșeurilor. Concret, în cadrul componentei 2.4 a EU4Environment, UNEP asistă Moldova în elaborarea Programului Național de Management al Deșeurilor (PNMD) în Republica Moldova.

Proiectul PNMD în Republica Moldova, care se preconizează a fi implementat în perioada 2022-2027, este în curs de elaborare în vederea implementării Planului de acțiuni al Guvernului pentru 2021-2022. Acesta va contribui la realizarea obiectivului de „dezvoltare până în 2027 a unui sistem integrat de management al deșeurilor, eficient din punct de vedere economic și care să asigure protecția mediului și a sănătății populației”, și realizarea principalelor indicatori ai dezvoltării durabile incluși în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030.

Proiectul de Program are ca obiectiv principal îmbunătăţirea practicilor de gestionare a deșeurilor, în special a deșeurilor municipale, identificate ca fiind cel mai critic punct în domeniul protecţiei mediului și promovarea economiei circulare, și anume:

Îmbunătățirea colectării separate a anumitor deșeuri în fluxul deșeurilor municipale;

creșterea nivelului de recuperare a materialelor reciclabile, inclusiv a deșeurilor acoperite de responsabilitatea extinsă a producătorului;

înființarea unei infrastructuri municipale de colectare a deșeurilor care să contribuie la reducerea cantității de deșeuri depozitate și stabilirea unui sistem de tratare adecvat pentru fiecare tip de deșeu în vederea protejării mediului;

promovarea măsurilor de reducere a generării de deșeuri și a utilizării rezonabile a deșeurilor materiale și a resurselor energetice, reducând astfel utilizarea resurselor naturale și a altor resurse și eliminarea deșeurilor în depozitele de deșeuri.

Această activitate este completată de activitățile regionale UNEP din cadrul EU4Environment privind promovarea Responsabilității Extinse a Producătorului la nivel regional pentru toate cele 6 țări ale Parteneriatului estic, inclusiv Moldova.