A VI-a edi ţie a Mesei Rotunde Na ţionale de nivel înalt “Economia verde – Fabricat în Moldova” a avut loc pe 29 ianuarie 2021 în cadrul EU4Environment pentru a promova conceptul Economiei Verzi la cel mai înalt nivel politic, în toate sectoarele de dezvoltare socio-economică în Republica Moldova şi Parteneriatul Estic, asftel contribuind la atragerea sectorului privat, partenerilor de dezvoltare, asocia ţiilor obşteşti, mass-media şi a publicului larg.

Masa Rotundă Naţională de nivel înalt “Economia Verde. Fabricat în Moldova” a fost organizată în cadrul proiectului „Uniunea Europeană pentru mediu” (EU4Environment), finanţat de UE (continuarea Proiectului Ecologizarea economiilor în Ţările Parteneriatului Estic (EaP GREEN), implementat de OECD, CEE ONU, UNEP, UNIDO şi Banca Mondială şi coordonat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului şi Ministerul Economiei şi Infrastructurii. În cadrul EU4Environment, UNEP coordonează activităţile din cadrul Rezultatului 1 „Un proces decizional mai verde”, acordând suport pentru susţinerea platformelor dialogurilor politice interministeriale privind creşterea verde şi al integrării aspectelor economiei verzi şi altor aspecte al durabilităţii în procesele de planificare.
Organizarea şi lucrările Mesei Rotunde ca un eveniment naţional de nivel înalt pentru promovarea economiei verzi este coordonată de Grupul de Lucru inter-ministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi/Comitetul naţional de implementare al EU4Environment, condus de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului şi Ministerul Economiei şi Infrastructurii.
Evenimentul este desfăşurat în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova şi Asociaţia Obştească EcoContact cu suportul metodologic şi financiar al UNEP în cadrul EU4Environment.
Prima ediţie a Mesei Rotunde a avut loc în anul 2016 în cadrul proiectului EaP GREEN. Ediţii consecutive au fost desfăşurate în perioada 2017-2019. În anul 2020 a avut loc cea de a V-a ediţie a Mesei Rotunde la MOLDEXPO.