Nu lăsa ca dizabilitatea, etnia, religia, orientarea sexuală, rasa, opțiunea politică și alte criterii similare să creeze un zid între tine și ceilalți. Este mesajul Coaliției pentru Incluziune și Nediscriminare, care a desfășurat un atelier online, în cadrul căruia au fost analizate carențele legislative și angajamentele Republicii Moldova de modificare a legislației cu privire la egalitate și nediscriminare. Evenimentul a fost organizat de Fundația Est-Europeană. Membrii Coaliției pentru Incluziune și Nediscriminare au prezentat o serie de recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legal. În acest sens, s-a subliniat necesitatea aprobării urgente a cadrului legal privind combaterea infracțiunilor motivate de prejudecată, ură și dispreț; îmbunătățirea legislației ce vizează activitatea Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, adoptarea unui pachet de legi pentru asigurarea egalității de gen și prevenirea discriminării femeilor la locul de muncă, adoptarea unui document de politici ce va stabili mecanismul de transpunere a prevederilor legale privind asigurarea condițiilor de accesabilitate a mediului fizic, informațional etc, implementarea măsurilor de integrare pro activă pe piața muncii adresate persoanelor tinere cu dizabilități, inclusiv şi celor revenite din detenție, etc.

Organizațiile societății civile reiterează importanța definitivării proiectului de lege nr. 301/2016 și acceptarea amendamentelor formulate de organizațiile societății civile, precum și a recomandărilor organizațiilor internaționale, care va duce la creșterea gradului de responsabilitate a actorilor implicați în utilizarea discursului de ură și va oferi posibilitatea creării unui mecanism eficient de combatere a faptelor motivate de prejudecată, ură și dispreț.

În cadrul atelierului, s-a discutat și despre consolidarea cadrului legal de reducere a discriminării în cazul persoanelor LGBT, persoanelor de etnie romă, persoanelor care trăiesc cu HIV SIDA, celor cu dizabilități și altor grupuri defavorizate. Conform Indexului Egalității de gen, piața muncii rămâne unul dintre cele mai discriminatoare domenii, din perspectiva egalității de gen și a incluziunii.

Autoritățile și-au manifestat deschiderea de a promova egalitatea în țara noastră prin acțiuni concrete, pentru ca grupurile defavorizate din societate să se implice activ în viața economică și socială a țării. „Suntem deschiși să facem pași concreți pentru a promova egalitatea și o dovadă în acest sens este ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, care a fost ratificată recent de țara noastră”,

a spus Angela Munteanu-Pojoga, deputată, membra Comisiei Parlamentare „Drepturile Omului și Relații Interetnice”.

Evenimentul a fost realizat de Fundația Est-Europeană în cadrul proiectului „Advocacy pentru o protecţie mai bună împotriva discriminării”, implementat în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, finanțat de Uniunea Europeană şi cofinanțat de Suedia.