Misiunea  proiectului Twinning “Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova prin păstrarea și protecția acestuia”, finanțat de către UE, este direcționată spre asigurarea salvgardării și consolidării patrimoniului cultural. Unul din instrumentele aplicabile acestui obiectiv se referă la instruirea specialiștilor din domeniu, atât la faza de pregătire (școli profesionale) cât și a celor deja specializați.

În cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, Proiectul Twinning și-a adus contribuția prin lansarea unui curs de instruire (durata de 8 luni cu blocuri de lecții comasate în câte 1 săptămâna pe lună)  proiectat pentru specialiștii din sectorul public și privat al arhitecturii, ingineriei construcțiilor, arheologiei, precum și pentru tinerii absolvenți ai specialităților menționate. Cursul se va desfășura la Agenția de Intervenție și Restaurare a Monumentelor. Prima săptămână a fost dedicată conceptelor de conservare, restaurare, reabilitare și evidențierea principalelor teorii în conservare / restaurare. Lecțiile teoretice au fost complementate cu lecții practice (ieșiri în teren) unde participanții s-au ciocnit direct cu problematica clădirilor protejate de stat.

Twinning-ul a acordat sprijin studenților școlilor profesional – tehnice din Chișinău în contextul participării acestora la un atelier de lucru dedicat tehnicilor tradiționale de construcție moldovenești, organizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la Muzeul de Etnografie din Chișinău. Având experiența precedentului atelier tematic organizat de Proiect (20 – 25 august, Butuceni)  și posedând tehnicile tradiționale, studenții s-au descurcat cu brio la capitolul construirea acoperișului din șindrilă și modelarea cărămizilor din paie și lut.

Prin aceste acțiuni, Twinning-ul se orientează spre păstrarea elementelor arhitecturale istorice și promovarea tehnicilor tradiționale de construcție spre valorificarea tezaurului cultural și aprecierea identității naționale.