A cincea reuniune a Comitetului de coordonare a proiectului „Suport la implementarea Misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene” a avut loc astăzi, 19 octombrie 2021. Membrii Comitetului de coordonare – reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova si ai Guvernului – au discutat și evaluat activitățile desfășurate pe parcursul primului semestru al anului curent.

În debutul ședinței, Adrian Ermurachi, secretar general adjunct al Guvernului, a subliniat valoarea adăugată a proiectului și a suportului oferit de către echipa Misiunii, înalt apreciat de către Guvern.

Magdalena Mueller-Uri, șefa Secției Cooperare din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a subliniat faptul că numărul solicitărilor din partea instituțiilor beneficiare pentru expertiza disponibilă în cadrul proiectului a crescut, și și-a exprimat aprecierea pentru cooperarea fructuoasă cu echipa Misiunii.

Pavlos Kollias, șeful echipei, a trecut în revistă activitățile realizate în cadrul proiectului, incluse în cel de-al cincilea Raport de progres, pe care Comitetul de coordonare a proiectului l-a avizat. S-a discutat de asemenea situația curentă a Misiunii și au fost agreate activitățile planificate pentru perioada următoare.