Peste 150 de reprezentanți ai mediului de afaceri s-au întrunit la Reuniunea anuală a Serviciului Vamal. Scopul evenimentului, organizat cu sprijinul Proiectului Uniunii Europene „Asistență la implementarea Misiunii Înalților Consilieri UE”, a fost creșterea gradului de conștientizare a reformelor vamale și intensificarea cooperării.

În debutul reuniunii Vitalie Vrabie, directorul General al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, a subliniat deschiderea și disponibilitatea acestei instituții de a crea un mediu antreprenorial competitiv, bazat pe principii de concurență loială. „Modernizăm Vama – facilităm comerțul este principiul-cheie de care ne ghidăm în identificarea și aplicarea a cât mai multe simplificări pentru operatorii economici de bună-credință,” a spus el. La rândul său, ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmâc, s-a arătat convins că „modernizarea Serviciului Vamal înseamnă o apropiere mai mare de sectorul privat, un dialog constructiv cu mediul de afaceri, iar acesta este un proces continuu”.

Potrivit șefului Secției Operațiuni a Delegației UE, Aneil Singh, chiar și atunci când facilitățile comerciale și măsurile de conformitate sunt prezente, abordările moderne și instrumentele de supraveghere sunt necesare pentru a spori eficiența și eficacitatea, și pentru a diminua riscurile de corupție. Drept urmare, Uniunea Europeană va continua să susțină modernizarea sistemului de gestiune vamală, punerea în aplicare a noului sistem computerizat de tranzit și principiul ghișeului unic – componente ce vor aduce beneficii directe părților interesate prin crearea unui mediu fără hârtie și prin reducerea timpului de vămuire -, iar astfel, va sprijini realizarea Acordului de Asociere (inclusiv a ZLSAC).

Participanții la reuniune au lucrat în cadrul a câteva panouri de discuții, care s-au axat pe subiecte precum instrumentele de facilitare a comerțului, implementate de Serviciul Vamal; asistența oferită Serviciului Vamal de către Misiunea Înalților Consilieri UE; reformele și procedurile simplificate realizate de către Serviciul Vamal și prezentarea proiectului noului Cod Vamal al țării. Reprezentanții mediului de afaceri s-au implicat activ în dezbateri, împărtășindu-și punctele de vedere referitoare la prevederile noului Cod Vamal, precum și la oportunitățile de creștere a cooperării dintre mediul de afaceri și Serviciul Vamal – reducând sarcinile birocratice și, în consecință, facilitând comerțul.

Înaltul Consilier UE în domeniul vamal, Rosario de Blasio, a prezentat reforma vamală prin spectrele vizând capacitatea instituțională, integritatea serviciului și a angajaților săi, implementarea ZLSAC, cooperarea transfrontalieră și interinstituțională. Înaltul Consilier UE s-a referit, de asemenea, la constrângerile și provocările existente: „Este esențial să susținem în continuare reformele planificate și programul de dezvoltare a capacităților, ceea ce ar spori eficiența, transparența și integritatea Serviciului Vamal și va contribui, în cele din urmă, la creșterea nivelului de securitate economică a țării”.

Misiunea Înalților Consilieri UE reprezintă o echipă de 22 de experți care, în perioada  2016-2019, oferă Guvernului Republicii Moldova sprijin în realizarea agendei sale de reforme, în speță, la implementarea Acordului de Asociere și a Zonei de Liber Schimb. Instituțiile beneficiare includ Oficiul Prim-ministrului, Parlamentul, Cancelaria de Stat, ministerele Economiei și Infrastructurii, Afacerilor Interne, Justiției, Educației, Culturii și Cercetării, Finanțelor, Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Muncii, Sănătății și Protecției Sociale, precum și Banca Națională, Consiliul Suprem de Securitate, Procuratura Generală, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.