Consultanță și sprijin în promovarea și implementarea politicii de dezvoltare regională; îmbunătățirea coordonării/monitorizării strategiilor de dezvoltare regională; îmbunătățirea dezvoltării/implementării strategiilor de dezvoltare regională; instituționalizarea modulelor de instruire/a măsurilor de dezvoltare a capacităților – sunt cele patru domenii de intervenție a Proiectului MSPL („Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”), extins recent ca urmare a evaluării progreselor obținute în ianuarie-iunie 2017.

Potrivit viceprim-ministrului Octavian Calmâc, ministru al Economiei și președinte al Comitetului Director al MSPL, proiectul în cauză este unul foarte important pentru țara noastră, deoarece contribuie la implementarea politicilor de dezvoltare regională a statului și la ameliorarea calității vieții cetățenilor, asigurându-le servicii publice de calitate. El a menționat că, prin realizarea acestui proiect, susținut activ de către guvernele Germaniei, României, Suediei, Elveției și de Uniunea Europeană, actorii locali obțin un sprijin real în corelarea și implementarea necesităților sale cu prioritățile regionale și naționale.

Ambasadoarea Germaniei la Chișinău și co-președinta Comitetului Director al MSPL, Ulrike Knotz, a menționat că Guvernul Federale a mandatat Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) pentru implementarea Proiectului în cea de-a doua fază (2016-2018). „Mai mult, suntem bucuroși să vă informăm că, în urma ultimelor consultări bilaterale, proiectul MSPL va fi prelungit până la sfârșitul anului 2020. Acest interval de timp va permite atingerea obiectivelor ambițioase ale proiectului, inclusiv viitoarea co-finanțare din partea Comisiei Europene pentru investiții în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, și în cel al eficienței energetică în clădirile publice”, a menționat diplomata. Bugetul total al proiectului pentru faza a doua este de peste 7,4 milioane de euro.

Potrivit lui Aneil Singh, șeful Secției Cooperare a Delegației UE, consolidarea dezvoltării regiunilor este un obiectiv important pentru ameliorarea calității vieții cetățenilor. Uniunea Europeană, Germania și alți parteneri de dezvoltare sprijină acest proiect cu scopul de a îmbunătăți capacitățile administrației regionale și locale de a livra și gestiona investiții concrete în infrastructura publică. Un alt obiectiv este pregătirea unui portofoliu de proiecte viabile pentru localități și UE este gata să investească în continuare și în asemenea proiecte, în special, în cele ce țin de aprovizionarea cu apă, eficiența energetică etc.

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), de Guvernul României, Guvernul Suediei, Uniunea Europeană și de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).