Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, la 17 martie, legea privind aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun, în temeiul Convenției Cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind Controlul Tutunului. Aceasta este o realizare importantă în ceea ce privește politicile de control al tutunului și sănătatea publică.

Misiunea Înalților Consilieri ai UE a pledat pentru aderarea Republicii Moldova la Protocol, aceasta fiind și un angajament al Acordului de Asociere UE – Republica Moldova. Protocolul oferă un set cuprinzător de instrumente pentru combaterea comerțului ilicit, inclusiv contrabanda, și urmărește o mai bună colaborare între agențiile guvernamentale, inclusiv autoritățile vamale și alte agenții de aplicare a legii, la nivel național și internațional, implicând și sectorul sănătății. Misiunea a recomandat mai multe modalități de securizare a lanțului de aprovizionare cu produse din tutun, inclusiv tehnologii de urmărire și reperare, care sunt cruciale pentru atingerea acestui obiectiv.

Notă: Conform statisticilor, ponderea comerțului ilicit cu produse din tutun în țara noastră este de 2-3 la sută din volumul total al acestor produse introduse pe piață. Aceasta duce la neîncasarea în bugetul de stat a circa 40 de milioane de lei anual. Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun a fost adoptat la 12 noiembrie 2012. Până în prezent, peste 60 de state au aderat la acesta.