Săptămâna europeană pentru reducerea deșeurilor creează o oportunitate de a angaja părțile interesate și cetățenii în acțiuni comune. Anul acesta a fost dedicat „economiei circulare”, care se află în centrul Pactului Verde European, noua strategie de creștere a Uniunii Europene.

Gestionarea deșeurilor în Moldova rămâne încă o provocare. Problemele cheie includ: politici excesiv de generale și nu ambițioase de gestionare a deșeurilor în perioada trecută, aplicarea slabă a cadrelor legale; monitorizare inadecvată și date insuficiente, depozitare la gunoiști cu prețuri reduse și, în multe cazuri, necontrolată; instrumente economice insuficiente pentru a stimula reducerea deșeurilor și o mai bună gestionare (inclusiv reciclarea) și investiții limitate în deșeuri și infrastructură de reciclare.

În cadrul Săptămânii europene pentru reducerea deșeurilor 2021, EU4Environment a organizat evenimente naționale de conștientizare și un webinar online „Către reducerea deșeurilor în țările partenere estice” pe 25 noiembrie 2021. Astfel, evenimentele EU4Environment au avut ca scop să arate modul în care programul contribuie la ambiția de reducere a deșeurilor de către diferiți actori din țările Parteneriatului estic și Moldova. Acesta a analizat progresul în abordarea problemelor legate de deșeuri, a demonstrat istoriile de succes și cele mai bune practici pentru reducerea deșeurilor și a oferit o mai bună înțelegere a prevenirii și îmbunătățirii gestionării deșeurilor, concentrându-se pe beneficiile afacerii.

Programul EU4Environment, finanțat de UE, contribuie la dezvoltarea unor politici și instrumente politice cuprinzătoare de gestionare durabilă a deșeurilor în țările Parteneriatului estic, care includ, de asemenea, prevenirea deșeurilor și practicile economiei circulare. EU4Environment oferă asistență tehnică țărilor partenere în stabilirea schemelor de responsabilitate extinsă a producătorului (EPR) pentru fluxurile de deșeuri de ambalaje, promovarea și implementarea metodologiei de eficiență a resurselor și producere mai pură (RECP) pentru întreprinderile individuale și grupurile acestora (prin cluburile RECP, Eco- Parcurile industriale și cartografierea deșeurilor industriale), ca parte a economiei circulare. Acest lucru se realizează și prin sprijinirea elaborării Programului de management al deșeurilor în Moldova pentru 2022-2027.