Activitățile de monitorizare a achizițiilor publice de către societatea civilă și jurnaliștii de investigație au un impact pozitiv asupra bunei guvernări, prin faptul că pun presiune publică pe autorități și le responsabilizează. Sunt concluziile participanților la Programul de training-uri dedicate reprezentanților societății civile, desfășurate în perioada 26 septembrie – 16 noiembrie 2017 în cadrul proiectului „Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, realizat de IDIS „Viitorul” cu sprijinul Uniunii Europene.

Scopul programului este consolidarea capacităților societății civile din țara noastră în monitorizarea achizițiilor publice prin aplicarea instrumentelor inovative de identificare a încălcărilor, fraudelor și corupției, și generarea soluțiilor pentru îmbunătățirea acestui sistem. Pentru aceasta, programul a abordat mai multe subiecte de interes comun în domeniul achizițiilor publice, precum: mecanismul de funcționare a sistemului, legislația, procesul de planificare, alegerea procedurii potrivite de achiziție, funcționarea mecanismelor de soluționare a contestațiilor, participarea la ședințele de examinare și regulile de publicitate și de transparență.

Pe post de invitați, la Program au participat reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor – Ministerul Finanțelor, Agenția Achiziții Publice, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Curtea de Conturi, Centrul Național Anticorupție etc. Ei au prezentat politicile elaborate în domeniu și au discutat aspecte practice ale procesului de achiziție. Totodată, în scopul promovării bunelor practici și intensificării acțiunilor de monitorizare a achizițiilor la nivel local, au fost efectuate trei vizite de lucru în diferite regiuni ale țării (Rezina, Bălți, Cahul).

Reprezentanții societății civile, participanți la training, au menționat că, de cele mai multe ori, se confruntă cu problema accesului limitat la informațiile privind un anumit contract de achiziție sau dosarul unei achiziții. Autoritățile contractante invocă diverse motive pentru a nu oferi informațiile solicitate în temeiul cadrului legal privind accesul la informație și a celui din domeniul achizițiilor publice.

Pentru a pune în continuare presiune pe factorii de decizie responsabili din domeniu, dar și în scopul intensificării cooperării și a facilitării dialogului dintre organizațiile societății civile din diferite regiuni ale Republicii Moldova, care își propun să supravegheze banii publici, participanții la Program au decis să creeze o Platformă de dialog a societății civile privind monitorizarea achizițiilor publice.