În perioada iunie – august 2018, echipa proiectului a realizat 22 vizite de monitorizare a serviciilor sociale „Echipă mobilă” din raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă, UTA Găgăuzia, Tiraspol, Slobozia şi a Centrului de zi pentru copii și tineri cu dizabilități din s. Caragaş, raionul Slobozia. Scopul activităţilor de monitorizare rezidă în sporirea potențialului specialiștilor și responsabilizarea acestora în prestarea calitativă a serviciilor sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi.

Actualmente, de serviciile Echipelor mobile şi Centrului de zi beneficiază 129 persoane cu dizabilităţi de pe ambele maluri ale Nistrului.

Prestarea serviciilor se axează pe realizarea acțiunilor în conformitate cu planurile individuale de asistență, elaborate pentru fiecare beneficiar, cu implicarea grupurilor de suport create la nivel comunitar. Până la această etapă, specialiştii Echipelor mobile şi Centrului de zi au realizat 3853 de intervenţii. Din cele mai importante rezultate obţinute de Echipele mobile menţionăm:

  • 5  cazuri de prevenire a instituţionalizării copiilor cu dizabilităţi;
  • 7 copii cu dizabilităţi au fost incluşi în instituţiile de învăţământ general;
  • 30 beneficiari ai Echipelor mobile accesează diverse servicii sociale, fiind facilitat accesul la acestea (asistenţa personală, centrul de zi etc.);
  • 45 beneficiari ai Serviciului accesează serviciile medicale în rezultatul intervenţiei Echipelor mobile;
  • 5 beneficiari accesează prestaţiile sociale;
  • 100 beneficiari ai Serviciului au primit suport material/financiar (în conformitate cu necesităţile identificate ale beneficiarilor).

Totodată, specialiştii din serviciile create cu suportul UE şi-au concentrat atenţia pe creşterea gradului de autonomie personală a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi prin implicarea în diverse activităţi, dar şi prin acordarea suportului comportamental pozitiv.

Un rol foarte important în asigurarea prestării calitative a serviciilor îl are acreditarea prestatorilor de servicii sociale. Pe 6 august 2018 Consiliul naţional de acreditare a prestatorilor de servicii sociale a eliberat certificatul de acreditare (pentru 5 ani) Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, Serviciul social „Echipă mobilă”. Prin acreditarea Serviciului s-a stabilit în mod oficial capacitatea funcţională, organizaţională şi administrativă a prestatorului în corespundere cu standardele de calitate.

Activităţile de monitorizare sunt realizate în cadrul Proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilități pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului” implementat de Keystone Moldova, în parteneriat cu Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Centrul de  Reabilitare şi Consultanţă „OSORC”, finanțat de UE și cofinanțat de IM Swedish Development Partner.