Graţie proiectului „MOVE IT like Lublin”, finanţat de către Uniunea Europeană și implementat de Primăria mun. Chișinău în parteneriat Primăria or. Lublin din Polonia, chișinăuienii vor beneficia de servicii de transport mai sigur, mai incluziv și mai eficient.

Proiectul a fost lansat oficial pe 19 ianuarie 2022 și are drept scop îmbunătăţirea sistemului de transport public din municipiul Chișinău. Bugetul total al proiectului este de 3.500.000 de euro, din care 3.325.000 de euro reprezintă finanţarea nerambursabilă oferită de Uniunea Europeană, iar 175.000 de euro contribuţia municipiului Chișinău.

În cadrul proiectului se urmărește atingerea a trei obiective principale:

◊ Îmbunătăţirea politicilor de transport urban la nivel municipal;

◊ Creșterea capacităţilor instituţionale ale Primăriei Chișinău, în conformitate cu practicile Uniunii Europene în domeniul mobilităţii urbane;

◊ Creșterea calităţii managementului transportului public în Chișinău, prin implementarea de soluţii și tehnologii durabile inovatoare. În acest sens va fi elaborat Planul de mobilitate urbană durabilă în Chișinău și va fi înfiinţat un Centru modern de monitorizare a traficului.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt toți locuitorii și oaspeții capitalei, în special cei care călătoresc regulat cu autobuzul și troleibuzul.

Grantul de 3,32 milioane de euro oferit municipalității în cadrul programului „Autorități locale: Parteneriate pentru orașe durabile 2020”. Grantul va fi alocat în mai multe tranșe pe parcursul a 4 ani.