Proiectul finanțat de UE „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală în Republica Moldova” a finalizat procesul de revizuire a conformității legislației naționale cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) al UE. Actualizarea acestei legislații naționale specifice este semnificativă pentru toți cetățenii Republicii Moldova, deoarece viața privată și protecția datelor au devenit din ce în ce mai importante în viața de zi cu zi, atât în viața privată, cât și la locul de muncă. Dreptul la viața privată și la protecția datelor este recunoscut de mult timp ca fiind un drept fundamental. Prin urmare, atunci când organizațiile, companiile, site-urile web sau aplicațiile, colectează, prelucrează și păstrează date cu caracter personal, cum ar fi numele, funcțiile, adresele de birou, numerele de telefon, fotografiile, adresa de e-mail, convingerile politice sau religioase, originea etnică, datele genetice, starea civilă etc. – aceste tipuri de informații colectate, inclusiv mecanismele de stocare și utilizarea ulterioară a datelor colectate – trebuie să fie reglementate pentru a se asigura că dreptul fundamental la viața privată și la protecția datelor este respectat și protejat prin legi adecvate.

RGBD reprezintă un act juridic care asigură o aplicare uniformă a principiilor de protecție a datelor în toate statele membre ale UE. Republica Moldova, în conformitate cu Acordul de Asociere, și-a asumat angajamentul de a-și actualiza propria legislație în conformitate cu legislația Uniunii Europene. În prezent, noua lege privind protecția datelor a fost elaborată și înaintată spre adoptare Parlamentului. Republica Moldova este pe cale de a adopta o nouă lege privind protecția datelor în conformitate cu acquis-ul european.

Mai exact, experții proiectului au evaluat gradul de conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679 (RGBD) și Directiva Poliției nr. 2016/680 a proiectului de Lege privind protecția datelor cu caracter personal și a Legii privind protecția datelor Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) , adoptate în prima lectură de către Parlament. Proiectele de lege adoptate de Parlament în prima lectură au fost conforme în proporție de aproximativ 60% cu dispozițiile RGBD. Pentru a îmbunătăți legislația respectivă, proiectele de lege au fost analizate „articol cu articol”, solicitând reprezentanților să exprime toate obiecțiile/propunerile sau întrebările pe care le aveau. Fiecare prevedere care a fost pusă sub semnul întrebării sau obiectată din partea sectorului privat a fost discutată și explicată de echipa de experți în cadrul proiectului.

De asemenea, experții proiectului finanțat de UE au elaborat un document succint „Principii de bază și evoluții privind protecția datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană și Republica Moldova” cu referințe istorice și explicații privind principiile de bază ale protecției datelor cu caracter personal. Scopul principal al documentului este de a prezenta necesitatea și motivele reglementării protecției datelor cu caracter personal în lumea modernă, în contextul interacțiunii cu noile tehnologii. Documentul prezintă în detaliu evoluțiile recente ale cerințelor legale privind protecția datelor cu caracter personal în UE, de care poate beneficia Republica Moldova.

O astfel de analiză aprofundată a noii abordări a legislației privind protecția datelor cu caracter personal este necesară pentru a înțelege amploarea modificărilor legislative necesare în legislația Republicii Moldova în vederea îndeplinirii obligațiilor Acordului de Asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte. Această analiză contribuie, de asemenea, la creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a regulilor de bază privind protecția datelor cu caracter personal, pentru a completa evaluarea anterioară a propunerii legislative privind protecția datelor cu caracter personal adoptată de Parlamentul Republicii Moldova.

De ce este important să protejăm datele cu caracter personal?

În lumea modernă, în care tehnologiile se dezvoltă rapid, datele devin o valoare care poate fi transferată și utilizată cu mare viteză. Datele cu caracter personal reprezintă un tip de proprietate, iar fiecare persoană are dreptul de a decide, în conformitate cu prevederile legale, cum să utilizeze aceste date. Utilizarea ignorantă sau abuzivă a datelor cu caracter personal poate cauza prejudicii. Dacă, de exemplu, o persoană a oferit o parte din datele sale personale, de exemplu numărul de telefon, pentru a se abona la un card de client, dar aceste informații sunt ulterior transferate unei alte companii, atunci ar putea urma apeluri neașteptate sau mesaje text de la o altă companie pentru a cumpăra produsele acesteia etc. În acest caz, dreptul unei persoane la protecția datelor, care este un drept fundamental, este încălcat, iar libertatea persoanei de a decide în această privință este, de asemenea, încălcată. Acest tip de date nu poate fi transferat către terți fără consimțământul persoanei. Aici intervine legea privind protecția datelor și îi protejează pe cetățeni.

Pentru Republica Moldova, noua lege privind protecția datelor trebuie să conțină, pe lângă drepturi, și obligații, dar în primul rând, aceasta trebuie să crească gradul de conștientizare cu privire la responsabilitatea utilizării datelor cu caracter personal. De asemenea, noua lege va oferi beneficii pentru companiile private pentru a-și dezvolta afacerile și va asigura o mai mare claritate pentru instituțiile statului în ceea ce privește utilizarea și accesarea datelor cu caracter personal în conformitate cu reguli transparente și clare la nivel european.

Prin urmare, pentru cetăţeni, noua lege privind protecţia datelor oferă o serie de beneficii, printre care:

asigură un nivel mai ridicat de protecție a datelor cu caracter personal;

oferă o serie de posibilități de interogare atât a instituțiilor de stat, cât și a celor private în ceea ce privește datele cu caracter personal. Dreptul de acces la datele cu caracter personal implică faptul că un cetățean poate întreba o instituție cu privire la datele sale, iar instituția este obligată să îi răspundă.

permite cetățenilor să solicite rectificarea datelor în cazul în care acestea sunt incorecte;

permite cetățenilor, în anumite circumstanțe, să solicite persoanei împuternicite de către operator să restricționeze prelucrarea datelor;

prevede dreptul la portabilitatea datelor și oferă cetățenilor dreptul de a solicita ca datele să fie transmise unei alte părți;

permite cetățenilor să solicite ștergerea datelor.