În perioada 29 ianuarie – 2 februarie, expertul proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, Phil Lewis, s-a întâlnit cu Observatorul respectării Drepturilor de Proprietate Intelectuală (DPI) și cu reprezentanții titularilor de drepturi pentru a discuta soluțiile de îmbunătățire a cooperarea dintre autoritățile publice responsabile de aplicarea DPI și consolidarea capacităților titularilor de drepturi în acest sens.

În timpul misiunii sale, Phil Lewis, a revizuit modul de funcționare aplicat în prezent de Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală pentru a coordona acțiunile instituțiilor responsabile de aplicarea DPI față de încălcările drepturilor de proprietate intelectuală și a studiat modul în care reprezentanții titularilor drepturilor își protejează drepturile.

Respectiv, pentru a îmbunătăți activitatea titularilor de drepturi și a Observatorului, expertul internațional a propus o serie de recomandări. Potrivit lui, Observatorul ar trebui să devină parte a Comisiei Naționale pentru Proprietate Intelectuală și să încorporeze titularii de drepturi în structura sa.

Sunt impresionat de structurile pe care Moldova le are astăzi pentru a coordona lupta împotriva contrafacerii și a pirateriei. Cu toate acestea, aceste structuri trebuie să devină mai active și mai concentrate. În plus, titularii de drepturi trebuie se asocieze și să aibă o voce comună pentru a face lobby mai eficient pentru sprijinul guvernamental“, consideră expertul internațional al proiectului UE.

Phil Lewis lucrează în prezent ca consultant pentru asociația comercială „Anti-Counterfeiting Group”. El a lucrat anterior pentru Oficiul pentru proprietatea intelectuală din Regatul Unit.

Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova este finanţat de Uniunea Europeană, fiind implementat de către un Consorţiu format din companiile Archidata Srl (Italia), European Profiles S.A. (Grecia) și Business and Strategies in Europe S.A. (Belgia).