Îmbunătățirea managementului în domeniul sănătății în instituțiile de profil din stânga Nistrului – acesta e scopul mai multor instruiri desfășurate de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Oficiul din Republica Moldova.

O misiune tehnică a OMS privind managementul și planificarea resurselor umane pentru sănătate a avut loc la Tiraspol. Misiunea a analizat Evaluarea rapidă a forței de muncă în domeniul sănătății în regiunea transnistreană, efectuată în anul 2016 și a discutat rezultatele acesteia cu responsabilii din domeniul managementului și al planificării resurselor umane. Agenda misiunii a inclus și un atelier de lucru, la care au fost analizate rezultatele evaluării și au fost abordate strategiile, datele și planificarea forței de muncă în domeniul sănătății. Misiunea a avut loc în contextul Proiectului finanțat de UE „O mai bună gestionare a mobilității profesioniștilor din domeniul sănătății în Republica Moldova”, implementat de OMS în 2011-2015.

Tot pentru specialiștii din domeniu din stânga Nistrului a fost organizat un curs de instruire privind raportarea și analiza cauzelor de deces, datele despre mortalitatea populației fiind o sursă de informații vitală pentru identificarea și monitorizarea bolilor și a altor probleme de sănătate publică. Instruirea a fost realizată de experții internaționali și locali, printre cei 27 de participanți numărându-se șefi-adjuncți ai instituțiilor locale de sănătate și statisticieni. Scopul cursului a fost consolidarea capacităților locale pentru îmbunătățirea calității și standardizarea procesului de colectare a datelor, precum și asigurarea integrării și comparabilității datelor privind sănătatea. Aceasta, pentru că Republica Moldova este membră a Inițiativei Europene a Informațiilor în domeniul Sănătății, una dintre misiunile căreia este armonizarea informațiilor privind sănătatea în regiune.

Un al treilea curs, desfășurat la Tiraspol și Chișinău, a vizat personalul medical și cel managerial, responsabile de siguranța infecțioasă în instituțiile medicale și de asistența medicală de urgență. Scopul instruirii a fost de a consolida capacitatea personalului medical, prin îmbinarea cunoștințelor teoretice cu abilitățile practice. Activitatea în cauză este rezultatul direct al mesei rotunde privind strategiile de gestionare în asistența medicală, organizată de OMS în septembrie 2016. Atunci, au fost identificate mai multe domenii prioritare, în care s-a recomandat insistent instruirea profesională a personalului medical, și anume: siguranța infecțioasă în instituțiile medicale, asistența de urgență, îngrijirea decubitului etc. Pentru prima dată, grupul asistenților medicali din regiunea transnistreană a avut posibilitatea să-și construiască și să-și îmbunătățească abilitățile de bază în sprijinul vieții în cadrul Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM) din Chișinău.

Aceste, dar și alte inițiative similare sunt susținute financiar de către Organizația Mondială a Sănătății și de Programul „Sprijin pentru consolidarea încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și coordonat de OMS, în cadrul activităților de asistență tehnică și de consolidare a capacităților în sectorul sănătății.