Centrul Regional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale „CONTACTCahul” în parteneriat cu AO „Institutum Virtutes Civilis” a organizat evenimentul de iniţiere „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul şi Ungheni”, implementat în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalităţii de gen în raioanele Cahul şi Ungheni”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de UN Women Moldova în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Parteneriatele create vor spori capacităţile organizaţilor necomerciale şi altor parteneri locali din raioanele Cahul şi Ungheni în domeniul drepturilor femeilor pentru o promovare activă a principiilor egalităţii de gen în strategiile de dezvoltare locală, atât în procesele decizionale, cât şi în cele care vizează planificarea bugetară.
Evenimentul de iniţiere a parteneriatelor s-a desfăşurat online, pe data de 19 februarie 2021, şi a inclus mai multe mesaje de salut din partea iniţiatorilor şi partenerilor, precum şi o prezentare a obiectivelor şi activităţilor proiectului.
În cadrul activităţii, reprezentanţii APL din cele 12 localităţi partenere din raioanele Cahul şi Ungheni, cât şi partenerii locali din cadrul ONG-urilor, grupurilor de iniţiativă locale şi femeile lidere au aflat despre specificul şi activităţile cheie ale proiectului, dar şi planurile procesului de implementare.
Pentru o bună colaborare în proiect, organizaţiile implementatoare, Craion Contact-Cahul IP şi AO IVC, au semnat acorduri trilaterale cu APL partenere şi beneficiare a proiectului EVA.
Acestea prevăd angajamentele autorităţilor de a participa în proiect şi de a promova egalitatea de gen în raioanele Cahul (satele Slobozia Mare, Văleni, Andruşul de Jos, Larga Nouă, comuna Zîrneşti şi municipiul Cahul) şi Ungheni (comunele Manoileşti, Zagarancea, Pîrliţa şi Măcăreşti, satul Rădenii Vechi şi municipiul Ungheni).