Proiectul Energie şi Biomasă lansează o nouă serie de instruiri pentru operatorii centralelor termice pe biomasă. Instruirile vor avea loc la Centrul de Excelență în Construcții cu suportul proiectului. La cursuri pot participa operatorii centralelor din toate comunităţile beneficiare ale Proiectului Energie şi Biomasă.

Cursurile au durata de 4 zile (24 ore teoretice şi 16 ore practice). Subiectele cursurilor vizează:

  • Organizarea locului de muncă pentru exploatarea în condiţii sigure a centralei termice pe biocombustibil solid şi a sistemelor solare pentru producerea apei calde;
  • Gestionarea eficientă şi mentenanţa corectă a centralei termice şi a colectoarelor solare;
  • Testarea calităţii biocombustibililor solizi;
  • Rolul şi responsabilităţile operatorilor la locul de muncă (depozitarea biocombustibililor solizi, aprecierea conţinutului de umiditate, alimentarea cazanului cu biocombustibil, curăţarea cazanului, conservarea centralei termice).

Instruirile vor avea loc în perioada: 28 februarie-3 martie, 14-17 martie, 18-21 aprilie. Doritorii de a se înscrie la seminare sunt rugaţi să se înregistreze la tel. 069590737, 069546959.

Centrul de Excelenţă în Construcţii este dotat cu centrale termice pe biomasă alimentate cu două tipuri de biocombustibil (brichete şi pelete), precum şi colectoare solare conectate la sistemele de încălzire eco. Centrul de Instruire al Operatorilor a fost creat în  decembrie 2016 în cadrul Centrului de Excelenţă în Construcţii, instituţie acreditată de Ministerul Educației să ofere instruire în gestionarea sistemelor de producere a energiei termice din biomasă şi a apei calde menajere de la energia solară.

Amintim că în prezent peste 200 de instituţii publice din Republica Moldova sunt racordate la sisteme de încălzire pe biomasă şi 1000 de gospodării casnice sunt încălzite cu energie verde datorită suportului acordat de Proiectul Energie şi Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.