Circa 100 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile (OSC) și ai autorităților publice locale (APL) din Republica Moldova au beneficiat de un program de formare și mentorat, dezvoltat de Asociația Keystone Moldova, organizație parteneră în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Programul de formare și mentorat pentru OSC-urile preselectate la prima etapă a Programului de granturi a demarat cu organizarea a trei ateliere, care au avut drept obiectiv capacitarea OSC-urilor și APL-urilor de a dezvolta propuneri de proiect privind crearea/extinderea serviciilor sociale pentru persoanele din grupurile vulnerabile. Atelierele au fost organizate în regiunile de dezvoltare Nord, Centru și Sud, după cum urmează: mun. Bălți (13 – 14 iulie 2021), mun. Chișinău (15-16 iulie 2021), mun. Comrat (20-21 iulie 2021).

Instrucțiuni tehnice despre cum să elaborezi o propunere de proiect competitivă, noțiuni definitorii și reguli obligatorii de urmat pentru a ajusta mai bine notele conceptuale selectate la prima etapă a Programului de granturi pentru a corespunde tuturor rigorilor finanțatorului – acestea sunt doar câteva din subiectele abordate în cadrul atelierelor regionale. La cea de-a doua etapă a programului de formare și mentorat, Keystone Moldova a oferit suport metodologic individual pentru 54 OSC-uri locale în cadrul a 102 sesiuni de mentorat.

Ședințele de mentorat au fost facilitate de către consultanți cu experiență în domeniu, care au ghidat OSC-urile să dezvolte propuneri de proiect axate pe necesitățile comunității și grupurilor vulnerabile, astfel fiind interconectate necesitățile identificate cu serviciile sociale ce se doresc a fi dezvoltate sau extinse. Totodată, prin intermediul asistenței și suportului metodologic oferit, OSC-urile și-au ajustat obiectivele propunerii de proiect ca acestea să corespundă serviciilor pe care doresc să le creeze, au stabilit etapele de dezvoltare a serviciului în corespundere cu standardele minime de calitate și cadrul legal în vigoare, precum și au identificat cele mai eficiente modalități de asigurare a sustenabilității serviciilor care urmează a fi create/dezvoltate.

Adițional, s-a pus accentul pe faptul ca OSC-urile să autoevalueze corect capacitățile organizației de a realiza activitățile planificate, deoarece în dorința mare de a cuprinde cât mai multe domenii de intervenții, acestea rămân adeseori neacoperite financiar.

OSC-urile preselectate au propus proiecte realiste, care vizează problemele considerate prioritare și importante pentru comunitățile lor. De aceea, în acest proces au fost antrenați și reprezentanții APL-urilor, care pe toata durata programului au lucrat în echipă cu reprezentanții OSC-urilor locale pentru ca să dezvolte propuneri de proiect durabile.

Aceste activități sunt realizate în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu AO Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.