Un tocător pentru mărunţirea resturilor vegetale obţinute de la curăţarea viţei de vie a fost procurat de AO AEER pentru oraşul Cantemir, cu sprijinul Uniunii Europene. Achiziţia a fost posibilă în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor locale pentru implementarea strategiei pentru energia durabilă în or. Cantemir (CCLISED)”, din cadrul Programului de granturi locale al Uniunii Europene.

Tocătorul pentru resturi vegetale a fost special ales ca să corespundă necesităţilor proiectului. Astfel, acesta dispune de rotor cu dinţii din oţel special pentru captarea şi tragerea resturilor vegetale în interiorul său, unde se află alt rotor cu dinţi din oţel fixaţi pe acesta (principiu patentat), ce produce chipsuri/aşchii uniforme. Cu această metodologie patentată de tăiere, este garantată producerea şi colectarea biomasei de fracţie mică, ceea ce permite uscarea produsului într-un mod natural şi posibilitatea folosirii tocăturii în cazanele automatizate de biomasă.
Astfel, biomasa obţinută va putea fi utilizată direct în calitate de biocombustibil pentru viitorul complex termic din or. Cantemir, construit, de asemenea, cu sprijinul UE. Potrivit experţilor, în acest mod se asigură nu doar sursă de energie – biocombustibil, dar şi protecţia mediului, prin evitarea practicilor ilegale de ardere în aer liber a masei vegetale.
Echipa proiectului a semnat deja primele acorduri cu fermierii din regiune, care au acceptat să furnizeze resturile de viţă de vie pentru producerea biomasei. Iar la mijloc de februarie, tocătorul a şi fost scos în câmp şi pus în funcţiune.
AO Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene şi implementează proiectul în parteneriat cu Centrul de Instruire şi Dezvoltare Educaţională.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetăţenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanţat de către Uniunea Europeană şi implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru Regiunea Sud este Centrul Regional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale „CONTACT-Cahul”.