În 2016, prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie PARE 1+1, au fost finanțate 210 întreprinderi, 97 dintre care sunt administrate de tineri. Iar din totalul de beneficiari ai programului, 71 sunt femei… Sunt doar câteva dintre cifrele făcute publice în cadrul Conferinței Naționale „Remitențele – sursă de amplificare economică a regiunilor”.

Potrivit Iuliei Iabanji, directoare generală a Organizațiiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), care gestionează programul, impactul PARE 1+1 în economia țării este valoros prin faptul că readuce acasă moldovenii care muncesc peste hotare și pentru că remitențele sunt redirecționate ca investiții, nu în consum. „Oamenii revin cu idei inovative, cu experiență nouă, pe care le utilizează în afacerile lor aici, acasă, lângă familii”, a spus ea.

ES Pirkka Tapiola, Ambasadorul UE la Chișinău, s-a arătat impresionat de rezultatele obținute de țara noastră în procesul de implementare a Programului PARE 1+1 și a menționat că Uniunea Europeană este hotărâtă să susțină în continuare acest proiect, pe toate dimensiunile. „PARE 1+1 este o istorie de succes în procesul de susținere a antreprenoriatului de către UE și deja mai multe țări solicită acest model pentru implementare. De aceea, antreprenoriatul va rămâne una dintre prioritățile UE de sprijin al proceselor de dezvoltate din Republica Moldova”, a spus el.

În context, Philip Santens, managerul Proiectului UE „Asistență tehnică pentru implementarea DCFTA”, a menționat că cele opt milioane de euro, investite de către cetățenii moldoveni din remitențe, au generat circa 3000 de locuri de muncă, iar fiecare leu investit prin intermediul acestui proiect atrage în economia țării peste trei lei, și aceste cifre au impact de lungă durată. Drept urmare, a opinat expertul, Guvernul trebuie să-și concentreze atenția mai mult la calitatea afacerilor și să elimine constrângerile ce ar putea afecta activitatea antreprenorială.

Viceprim-ministrul Octavian Calmâc, ministru al Economiei, a spus, la rândul său, că Guvernul depune eforturi considerabile pentru a oferi potențialilor antreprenori oportunități avantajoase de inițiere și dezvoltare a afacerilor, iar anul acesta și-a propus focusarea atenției pe dezvoltarea antreprenoriatului la sate, pentru o creștere regională durabilă. Calmâc a menționat că instituțiile statului depun eforturi pentru îmbunătățirea climatului de afaceri în țară, în special, în sensul debirocratizării proceselor decizionale și crearea condițiilor mai bune pentru antreprenori.

Notă: Programul PARE 1+1 este considerat unul dintre cele mai de succes proiecte în domeniul antreprenorial, derulate în Republica Moldova. Grație lui au fost create și dezvoltate 927 de întreprinderi în diferite domenii ale economiei, au fost create circa 1200 locuri de muncă, iar cetățenii moldovenii au obținut posibilitatea de a consuma produse și servicii de producție autohtonă de calitate europeană, dat fiind faptul că proiectele investiționale finanțate au fost selectate în baza principiului inovării și implementării tehnologiilor moderne. Pe parcursul celor șase ani de implementare a Programului, investițiile în economie au depășit 540 de milioane de lei, aproximativ două treimi din acestea reprezentând remitențele migranților. Suma granturilor transferate în cadrul programului constituie circa 145 de milioane de lei.