În perioada 14-15 februarie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în colaborare cu Proiectul Twinning şi Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, a organizat Atelierul de instruire cu privire la elaborarea strategiei de actualizare a Listei Indicative a Republicii Moldova pentru Patrimoniul Mondial UNESCO. Evenimentul  a fost organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu sprijinul proiectului Twinning „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova, prin păstrarea și protecția acestuia” și a întrunit redutabili experți internaționali.

În cadrul atelierului au participat mai multe instituții guvernamentale, instituții de cultură, ONG-uri cointeresate de păstrarea, conservarea și promovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova. Problemele abordate s-au referit la sistemul actual de management al patrimoniului; la procesul de conservare, păstrare, promovare şi valorificare a patrimoniului cultural şi natural; crearea premiselor pentru elaborarea Listei Indicative prin identificarea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse de către Republica Moldova etc.

În aceeași perioadă, Twinning-ul a acordat suport tehnic pentru definirea pașilor necesari în înțelegerea condițiilor de conservare a Circului din Chișinău și necesitățile de conservare. Un grup de experți italieni, cu o bogată experiență în evaluarea clădirilor existente, au desfășurat o inspecție preliminară a Circului în scopul elaborării unei foi de parcurs privind conservarea,  subliniind principale etape, începând cu diagnosticarea, etapele de proiectare până la necesitățile de mentenanță. Această evaluare reprezintă un prim pas spre o eventuală reabilitare a Circului.