Șase mese rotunde cu genericul „Egalitatea și nediscriminarea persoanelor cu handicap” au fost organizate în vara curentă la Orhei, Hâncești, Edineț, Soroca, Dubăsari și Bălți de către echipa „Keystone Moldova”. Iar specialiștii din cadrul Serviciului social „Echipa mobilă” din Căușeni, Ștefan Vodă și UTA Gagauz-Yeri, dar și cei din Slobozia și Tiraspol, au participat la un Seminar de formare inițială.

Primul eveniment a urmărit consolidarea capacităților societății civile și ale autorităților publice locale de a-și uni eforturile în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Printre cei 167 de participanți s-au numărat reprezentanți ai organizațiilor comunitare și ai autorităților locale, cărora le-au fost prezentate observațiile finale ale Comitetului ONU privind discriminarea persoanelor cu handicap. Discuțiile au vizat punerea în aplicare ineficientă a legislației și a procedurilor ce abordează discriminarea persoanelor cu dizabilități, precum și discriminarea pe criterii de handicap în sectorul public și cel privat, dar și mecanismele de stabilire a sancțiunilor pentru încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. „Atunci când autoritățile locale și organizațiile comunitare depun eforturi pentru a identifica soluții, și organismele internaționale pot să vină cu un sprijin financiar, pentru a schimba situația”, a spus Nelea Panfil, asistentă de proiect.

Capacitarea specialiștilor din domeniul asistenței sociale de pe ambele maluri ale Nistrului și formarea abilităților practice ale acestora a fost misiunea celui de-al doilea seminar, care a întrunit specialiști în problemele persoanelor cu dizabilități, șefi de serviciu, asistenți sociali, psihologi, asistenți medicali/kinetoterapeuţi și pedagogi.

Potrivit participanților, instruirea a fost una extrem de benefică pentru specialiștii din serviciile „Echipă mobilă”, cuprinzând „toate temele necesare”: cadrul legal de protecție a persoanelor cu dizabilități, sistemul de protecție socială a persoanelor cu dizabilități, aspecte privind valorizarea rolului social al persoanelor cu dizabilități, elemente de etică și deontologie profesională, recuperarea și reabilitarea persoanelor cu dizabilități, auto-reprezentarea etc. Specialiștii au participat la ateliere specializate, care au inclus module teoretice, dar și aplicații practice (exerciții, jocuri de rol, simulare etc.). „Am învățat cum să lucrăm cu beneficiarii, cum să inițiem un contact cu familia. Formatorii ne-au explicat metodele de lucru pe direcții înguste de activitate, pentru fiecare specialist în parte”, a menționat Victoria Ivarlac, șefa Serviciului „Echipă mobilă” din autonomia găgăuză.

Mesele rotunde au avut loc în cadrul Proiectului UE „Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale în instituțiile neuropsihiatrice”, realizat de Asociația „Keystone Moldova” în parteneriat cu EASPD și AOPD. Serviciul „Echipa mobilă”, implementat în cinci raioane, este parte a Proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilități pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului”, finanțat de UE și de IM Partenerul Suedez de Dezvoltare.