Republica Moldova s-a angajat să asigure 17% din consumul intern de energie din surse regenerabile. Producerea de energie regenerabilă a crescut de la 4% la peste 14% din consumul intern de energie în doar câțiva ani (14,7% în 2015, potrivit BNS), dintre care 92% este produsă din biomasă. Sunt performanțe atinse, în mare parte, datorită susținerii UE, prin Proiectul „Energie și Biomasă”. Totuși, preocuparea pentru securitatea și eficiența energetică și producerea energiei proprii, din surse regenerabile, rămâne una esențială.

Perspectivele pieței de energie din biomasă după anul 2017, când se încheie Proiectul „Energie și Biomasă”, au fost discutate în cadrul unui club de presă cu participarea viceprim-ministrului Octavian Calmâc, ministru al Economiei, a Ambasadorului UE Pirkka Tapiola și a Coordonatoarei Rezidente ONU, Reprezentantă Permanentă PNUD în Republica Moldova, Dafina Gercheva.

Fiind cea mai accesibilă sursă de energie regenerabilă în țară, biomasa este prima opțiune atunci când vorbim de promovarea regenerabilelor și preocuparea principală a Guvernului va fi asigurarea bunei funcționări a tuturor elementelor acestei piețe”, a declarat Octavian Calmâc. Spre deosebire de alte tehnologii de producere a energiei regenerabile, biocombustibilul are și un potențial mare de generare a locurilor de muncă. Astfel, cele circa 100 de întreprinderi producătoare de biocombustibil au generat peste 300 de noi locuri de muncă în țara noastră.

Finanțat de Uniunea Europeană, Proiectul „Energie și Biomasă” reprezintă o parte din pachetul comprehensiv de investiții al UE în dezvoltarea sectorului energetic din Republica Moldova, prin diversificarea surselor de energie și fortificarea securității energetice. ES Pirkka Tapiola a menționat, în acest context, că UE oferă sprijin pentru ca toți cetățenii să beneficieze de energie sigură, sustenabilă și la prețuri accesibile.

Potrivit Dafinei Gercheva, dezvoltarea sectorului de energie din biomasă a adus cu sine transferul și implementarea unor tehnologii moderne, prietenoase mediului, și a crescut calitatea vieții în comunitățile rurale, înscriindu-se astfel în prioritățile Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. „Sectorul rural poate avea beneficii enorme în urma dezvoltării corecte a industriei biocombustibililor. Aceasta va asigura crearea de noi locuri de muncă și surse de venit în sate, va atrage noi prestatori de servicii și, în definitiv, va ajuta la dezvoltarea rurală”, a menționat oficiala ONU.

Rezultatele Proiectului „Energie și Biomasă” au fost prezentate și în la expoziția internațională specializată „MoldEnergy”. Vizitatorilor li s-a oferit informație despre activitățile derulate pentru promovarea surselor de energie regenerabilă și a eficienței energetice, despre oportunitățile de afaceri și politicile publice în acest domeniu. În premieră, în cadrul expoziției a fost prezentat potențialul de energie din biomasă, solară și eoliană pe regiuni, raioane și comunitățile din țara noastră.