Echipa beneficiarilor Programului PARE 1+1 s-a completat, în primăvară curentă, cu încă 33 de temerari. Cele 33 de contracte de finanțare, semnate recent, acoperă o sumă de 6,6 milioane de lei și reprezintă cea de-a treia componentă a Programului, implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

Din cei 33 de antreprenori care au semnat contractele de finanțare, 20 își dezvoltă afacerile în agricultură și intenționează să cultive cereale, viță de vie, culturi eterice și legume în spații protejate; șapte prestează servicii precum cele educaționale, medicale și de deservire auto; iar ultimii șase își desfășoară activitatea în sectorul agroalimentar și în industria de prelucrare a lemnului din Republica Moldova.

Potrivit Regulamentului PARE 1+1 pentru anii 2010-2018, Programul presupune patru etape: 1 – informare și comunicare, 2 – instruire și suport antreprenorial, 3 – finanțarea afacerilor și 4 – monitorizare și evaluare. Experții din cadrul ODIMM le-au explicat antreprenorilor câștigători care este procedura corectă de utilizare a granturilor nerambursabile oferite de către stat și UE pentru lansarea sau dezvoltarea unei afaceri, i-au informat despre sprijinul sub formă de consultanță, la care pot apela pe parcursul derulării Programului, le-au vorbit despre modalitate de efectuare a investițiilor și despre monitorizările din perioadele pre- și post-finanțare. Toate acestea, pentru a-i ajuta pe antreprenori să utilizeze cât mai eficient granturile.

Cei 33 de semnatari ai contractelor din acest an urmează să contribuie, la rândul lor, cu partea proprie de investiție, conform regulii 1+1, din banii pe care i-au câștigat în 14 state: Italia, Germania, Rusia, Franța, Israel, Danemarca, Islanda, SUA, Ucraina, Marea Britanie, România, Spania, Portugalia și Irlanda.

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane și financiare ale cetățenilor moldoveni care muncesc peste hotare în dezvoltarea economică durabilă a țării, prin stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Programul funcționează în baza regulii „1+1” – fiecare leu investit din remitențe este suplinit cu un leu în formă de grant din cadrul Programului. Beneficiarii de granturi pot fi cetățeni ai Republicii Moldova, care muncesc peste hotare și beneficiari de remitențe, rude de gradul I.