Un atelier de lucru cu genericul „Implementarea politicii UE în domeniul calității. Certificarea și controlul ex officio”, cu accent pe produsele agricole cu indicații geografice (IG), a fost găzduit de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Atelierul fost organizat în cadrul Proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”.

Printre participanții la atelier s-au numărat specialiști de la instituții și autorități publice cu responsabilități în domeniul protecției indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate, precum și în asigurarea controlului calității produselor cu IG – AGEPI, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Centrul Național de Acreditare, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și ONG-ul „ProRuralInvest”. De asemenea, a fost prezentă echipa de experți europeni, responsabilă de implementarea proiectului.

Expertul UE pe domeniul indicațiilor geografice, Dariusz Goszczyński, a prezentat principalele elemente ale politicii Uniunii Europene privind calitatea produselor agricole și rolul instituțiilor publice în acest proces. După care, el a vorbit despre asigurarea calității – controlul și certificarea ca element principal al sistemului; verificarea conformității cu specificațiile produselor cu DO, IG, STG; cerințele UE în domeniu. Drept exemplu practic a servit experiența Poloniei în implementarea mecanismelor de evaluare a conformității produselor cu IG și efectuarea controlului ex officio. În ceea ce privește Republica Moldova, discuțiile s-au axat pe situația actuală din țară în domeniul certificării produselor cu IG și pe acreditarea organismelor de certificare a acestora.

Proiectul „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, finanțat de UE, a fost lansat în luna noiembrie 2016, pentru o perioada de doi ani. Principala beneficiară a proiectului este Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.