Şase Centre de plasament temporar pentru persoanele cu dizabilităţi au aprobat Programul instituţional privind aplicarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiei cu Coronavirus (COVID-19). Angajaţii centrelor din Orhei, Hânceşti, Bălţi, Cocieri (r. Dubăsari), Bădiceni (r. Soroca) şi Brânzeni (r. Edineţ) au consultat Programul elaborat şi propus de Keystone Moldova şi au oferit recomandări de îmbunătăţire.

SCOPUL PROGRAMULUI este prevenirea şi controlul infecţiei cu COVID-19 în instituţiile rezidenţiale, cu accent pe fortificarea capacitaţilor instituţionale şi umane privind răspunsul pe termen mediu la implementarea măsurilor de sănătate publică.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI se referă la:

  • Dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi consolidarea competenţelor personalului din instituţiile rezidenţiale privind măsurile de prevenire şi control a infecţiei cu COVID-19;
  • Asigurarea implementării măsurilor de prevenire şi control a infecţiei cu COVID-19 în instituţiile rezidenţiale.

Totodată, a fost aprobat şi Planul de acţiuni privind implementarea programului pentru perioada anilor 2020 – 2023.
Instituţiile şi-au luat angajamente clare în privinţa măsurilor obligatorii pentru prevenirea şi controlul infecţiei cu COVID-19, a utilizării echipamentului de protecţie şi a dezinfectanţilor. Documentul prevede atât măsurile întreprinse de către administraţia şi personalul instituţiei rezidenţiale, măsurile pentru persoanele cu dizabilităţi din instituţia rezidenţială, măsurile pentru vizitatori, cât şi managementul cazului de infecţie cu COVID-19.
Menţionăm că angajaţii instituţiilor vizate în proiect au participat anterior la un şir de instruiri organizate în cadrul aceluiaşi proiect. 17 angajaţi au luat parte la Programul de formare de formatori; participanţii, la rândul lor, au livrat sesiuni de informare pe subiectul aplicării Programul instituţional privind măsurile de prevenire şi controlul a infecţiei cu Coronavirus pentru alţi 453 angajaţi ai instituţiilor.
Activităţile au avut loc în cadrul proiectului ”Siguranţa şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale din instituţii în perioada pandemiei cu COVID- 19”, implementat de Keystone Moldova şi finanţat de Uniunea Europeana din Mecanismul de răspuns rapid al UE la necesităţile stringente ale societăţii civile din ţările Parteneriatului Estic.