Suport pentru afacerile locale, crearea de noi locuri de muncă, servicii moderne durabile în domeniul turismului şi echipament SMART –ozoboţi în grădiniţe – sunt câteva din proiectele care vor fi realizate în acest an în regiunile-cheie.

24 februarie 2021 – Comunităţile rurale din regiunile Cahul şi Ungheni se dezvoltă datorită asistenţei Uniunii Europene. Iniţiative de promovare a turismului rural durabil, de dotare a grădiniţelor cu echipament smart, de renovare a parcurilor şi a staţiilor de aşteptare a transportului public pentru a facilita mobilitatea comunitară; de sprijin pentru afacerile existente – dotarea cu echipament modern a brutăriilor, avicolelor sau mini-întreprinderilor de lactate – vor fi lansate în acest an în 26 comunităţi rurale.
Satele, beneficiare de finanţare europeană, sunt membre a patru grupuri de acţiune locală câştigătoare ale programului de granturi, ediţia 2020, desfăşurat de Programul EU4Moldova:
Regiuni-cheie.
Grupurile de acţiune locală „Lunca Prutului de Jos”, „Movila Măgura”, „Cişmeaua Sudului” şi „Valea Halmagei” au beneficiat de granturi în valoare totală de 200.000 euro, oferite de Uniunea Europeană, investite în proiecte de dezvoltare comunitară şi de creare de noi locuri de muncă în satele din regiunile Cahul şi Ungheni. Fiecare grup de acţiune locală beneficiar de grant în valoare de 50.000 euro a lansat apeluri locale de finanţare de proiecte.
În total, 47 de micro-proiecte de dezvoltare vor fi realizate în comunităţile rurale din regiunile Cahul şi Ungheni. Noile proiecte vor crea cel puţin 30 locuri noi de muncă în cele 4 LAG-uri. Implementarea microproiectelor va contribui şi la dezvoltarea durabilă a comunităţilor prin utilizarea soluţiilor verzi, precum tehnologia LED pentru extinderea iluminatului public în câteva localităţi, dotarea companiilor locale cu tehnologii moderne şi eficient energetic, dar şi promovarea mersului pe bicicletă prin instalarea parcărilor pentru transport eco.
Create relativ recent, GAL-urile atrag investiţii importante la nivel comunitar datorită abordării europene LEADER, care e inovatoare şi participativă, contribuind astfel la reducerea dezechilibrelor economice şi sociale şi a disparităţilor dintre urban-rural.

„10 iniţiative de dezvoltare vor contribui la valorificarea potenţialului natural şi atragerea de turişti în prima Rezervaţie a biosferei din Republica Moldova – ‘Lunca Prutului de Jos’. Mă bucur că datorită grantului acordat, grădiniţa din satul Văleni se modernizează, urmând a fi dotată cu ozoboţi şi alt echipament SMART. De asemenea, vor fi renovate şi dotate o cramă de vinuri, o brutărie, o unitate de producere a sosurilor şi dulceţurilor după reţete tradiţionale”, spune Silvia Ştirbeţ, preşedinta GAL „Lunca Prutului de Jos”.

„Ne bucurăm că majoritatea satelor membre ale GAL Cişmeaua Sudului vor beneficia de finanţare din grantul european. 12 iniţiative au fost selectate din cele 34 depuse. În acest an, în satul Alexanderfeld va fi renovată o porţiune din parcul central, în s. Cişmichioi vor fi modernizate staţiile de transport public din localitate, iar în Pelinei va fi instalat sistem de irigare pentru plantaţiile de viţă de vie şi levănţică”, a descris câteva din proiectele câştigătoare Dmitri Ianul, manager GAL „Cişmeaua Sudului”.

„GAL Movila Măgură are trei ani de activitate. Ne bucurăm că anul acesta satele membre primesc un nou impuls de dezvoltare. 12 iniţiative de dezvoltare economică locală care vor crea cel puţin 10 locuri noi de muncă vor beneficia de finanţare europeană, oferită în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie. În Negurenii Vechi vom derula în paralel câteva iniţiative: recoltarea merelor după o tehnologie modernă, modernizarea magazinului din localitate, promovarea localităţii prin organizarea de expoziţii virtuale”, spune Maria Galiţ, preşedintă GAL „Movila Măgură”.

Acesta este primul apel de granturi pentruGAL-urile din regiunile Cahul şi Ungheniorganizat de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie. Următorul apel de granturi va fi anunţat în 2022.

Cel puţin 12 noi locuri de muncă vor fi create datorită grantului UE acordat GAL „Valea Halmagei”. „Servicii mobile de vulcanizare, tehnologii ecologice în domeniul viticulturii, crearea unui parc multifuncţional, extinderea iluminatului public stradal, sunt câteva din totalul de 13 iniţiative selectate ce vor fi realizate începând cu acest an în comunităţile membre ale GAL Valea Halmagei”, susţine Elena Enachi, preşedintă GAL „Valea Halmagei”.

 

În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate 32 de Grupuri de Acţiune Locală care acoperă 35% din zonele rurale.
Programul „EU4Moldova: regiunicheie” (2019-2024) susţine dezvoltarea inteligentă, verde, incluzivă şi sustenabilă în regiunile Cahul şi Ungheni, pentru a asigura cetăţenilor o calitate mai bună a vieţii. Programul are un buget total de 23 mln. euro, este finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).
Mai multe detalii despre activităţile Programului în regiunile Cahul şi Ungheni găsiţi pe www.eu4cahul.md şi www.eu4ungheni.md