Fiind în cel de-al doilea trimestru de implementare, proiectul Twinning ”Îmbunătăţirea serviciilor de date spaţiale în Republica Moldova conform standardelor UE”, finanţat de Uniunea Europeană, continuă seria de activităţi începute, completându-le cu altele noi şi implicând instituţii publice în lumea complexă cu numele de Infrastructura naţională de date spaţiale (INDS).

Împreună cu liderii de proiect din Republic of Moldova (instituţia beneficiară – Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru – ARFC), Croaţia (Administraţia Geodezică de Stat şi Autoritatea Centrală de Finanţe şi Contractare), Polonia (Oficiul Principal de Geodezie şi Cartografiere) şi Olanda (Agenţia de Întreprinderi din Olanda), şi managerul de proiect din partea Delegaţiei Uniunii Europene în Republic Moldova, la 19 ianuarie 2021 s-a desfăşurat cea de-a doua reuniune a Comitetului de Guvernare, servind drept platformă pentru a discuta realizările şi provocările, precum şi sarcinile planificate pentru viitor. Participanţii au aprobat în unanimitate primul raport trimestrial şi planul de lucru în desfăşurare pentru următoarea perioadă.
Este bine cunoscut faptul că instituţiile publice în Republica Moldova deţin multe date ce ar fi foarte utile în cadrul INDS, însă unele dintre acestea continuă să rămână pe hârtie, nefiind georeferenţiate şi elaborate conform specificaţiilor tehnice moderne. Respectiv, două activităţi ale proiectului Twinning se axează pe elaborarea metodologiei de conversie a datelor analog în format digital şi metodologiei de georeferenţiere. Pentru a putea obţine o imagine clară a datelor analog la nivel de ţară, prin intermediul interviurilor online cu reprezentanţii entităţilor publice responsabile de INDS, ARFC împreună cu experţii proiectului Twinning au realizat inventarierea datelor spaţiale existente, reuşind să identifice datele în format analog şi incluzându-le într-un Catalog al datelor analog (de ex. hărţi topografice, geologice, hărţi cu amenajarea silvică, etc.). Ulterior, experţii proiectului Twinning au elaborat Ghidul privind conversia datelor din format analog în format digital, conţinutul acestuia fiind prezentat entităţilor publice ce deţin date analog. La moment, cea de-a doua etapă este în desfăşurare – elaborarea Ghidului de georeferenţiere a datelor spaţiale scanate. Documentul dat va fi prezentat şi discutat cu entităţile publice vizate. Ambele Ghiduri vor fi aprobate oficial sub formă de proceduri standarde de lucru la nivel naţional.

Suplimentar, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru împreună cu experţii proiectului Twinning au iniţiat procesul de elaborare a Programului de stat şi a Planului de acţiuni în domeniul Infrastructurii naţionale de date spaţiale. Documentele menţionate urmează să includă contribuţii majore la consolidarea domeniului INDS, începând cu

  • actualizarea cadrului legislativ şi normativ,
  • elaborarea unui nou Geoportal INDS, bazat pe specificaţii tehnice şi soluţii moderne de software,
  • dezvoltarea datelor spaţiale şi serviciilor.

Toate sarcinile planificate au drept scop asigurarea procesului de partajare a datelor spaţiale între entităţile publice, ceea ce va duce implicit la evitarea dublării costurilor şi eforturilor, şi va contribui la îmbunătăţirea proceselor de luare a deciziilor la nivel de stat.