În perioada martie-iunie 2020, din cauza blocărilor naţionale și a restricţiilor de călătorie, au fost organizate mai multe activităţi de instruire online pentru personalul Biroului Naţional de Statistică (BNS). Acestea au permis continuarea activităţilor proiectului și un transfer valoros de know-how în domeniul statisticii oficiale de la Institutele Naţionale de Statistică din Europa către BNS. Astfel de modalităţi de lucru la distanţă au inclus, de asemenea, un schimb de experienţă și de cele mai bune practici privind producerea și diseminarea datelor statistice în timpul situaţiei de urgenţă globală de sănătate.

Mai detaliat, unele dintre activităţile de formare desfășurate în perioada susmenţionată au fost organizate în următoarele domenii:

Proiectarea și implementarea unui cadru de management al calităţii (QMF) pentru sistemul statistic naţional al Republicii Moldova.

În cadrul sesiunilor de instruire organizate în martie 2020 a fost efectuată analiza cerinţelor BNS pentru elaborarea Ghidului Calităţii pentru Statistica Oficială în Moldova și analiza structurii și conţinutului general al Ghidului Calităţii pentru Moldova;
Personalul BNS a primit suport pentru proiectarea și implementarea Cadrului de Management al Calităţii (QMF).

În cadrul sesiunilor de instruire organizate în iunie 2020, personalul BNS a fost asistat de experţi în proiect la elaborarea altor secţiuni ale Ghidului calităţii, în mare parte legate de utilizarea surselor de date administrative.

Implementarea standardului european GSBPM în sistemul statistic al Republicii Moldova Modelul Generic al Proceselor Statistice (GSBPM), prezentat și discutat pe parcursul mai multor întâlniri tehnice organizate online între experţii proiectului și personalul BNS, acum este așteptat să fie utilizat de către BNS pentru producţie statistică.

Proiectarea şi dezvoltarea Sistemului Informaţional Automatizat Integrat (IAIS) pentru BNS În cadrul activităţilor de formare desfășurate în martie 2020, au fost abordate următoarele subiecte:
• analiza problemelor legate de colectarea datelor utilizând foi Microsoft Excel;
• definirea standardelor pentru metadatele referenţiale gestionate în IAIS;
• prima proiectare a unei baze de date pentru instrumentele de metadate IAIS;
• posibilităţile funcţionale ale sistemului general de metadate: arhitectura sa IT (SGBD utilizat, instrument de dezvoltare, componente);
• elaborarea de noi aplicaţii TIC pentru anchete-pilot, pentru modernizarea metodelor de colectare a datelor, calcul, validare și instrumente de diseminare.