În perioada martie-mai 2021, activitățile din cadrul proiectului „Asistenţă tehnică pentru susţinerea Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova” au avansat.

În perioada menționată a fost finalizată activitatea privind demografia întreprinderilor (statistica referitoare la crearea noilor întreprinderi și închiderea celor neproductive). În acest context, fiind asistată de un expert internațional, echipa Biroului Național de Statistică (BNS) a luat cunoștință cu cele mai bune practici europene în domeniu. Totodată expertul a înaintat echipei BNS recomandări detaliate pentru îmbunătățirea metodologiei și a calității demografiei întreprinderilor din Republica Moldova. Această activitate are loc în contextul în care crearea noilor întreprinderi și închiderea celor neproductive reprezintă indicatori importanți ai dinamicii întreprinderilor în scopul monitorizării și formulării politicilor.

De asemenea, activitatea privind Indicele de cost al construcțiilor a fost finalizată, metodologia utilizată în prezent fiind evaluată și propuse posibile scenarii pentru elaborarea indexului, în concordanță cu practicile UE. Acest indicator este relevant atât în statistica macroeconomică cât și pentru a calcula valoarea de piață a imobilului. Întrucât sectorul construcției înregistrează o creștere rapidă și este unul dintre principalii factori determinanți ai nivelului pe termen scurt a activității economice în Republica Moldova, trebuie să existe indici de cost al construcțiilor fiabili, pentru a evalua schimbările reale în produsele în cadrul activităților din acest sector.

Totodată, reprezentanții BNS au participat la un seminar online privind sondajele de satisfacție a utilizatorilor. Au fost explicate principalele standarde internaționale și metode utilizate pentru astfel de anchete.
Chestionarul care va fi utilizat pentru un sondaj pilot prin intermediul siteului web al BNS a fost pregătit și discutat.
Mai mult, reprezentanții BNS au participat la un seminar online despre sarcina de răspuns. Principalele subiecte prezentate și discutate au fost indicatorii pentru măsurarea sarcinii și tehnicile de reducere a sarcinii, inclusiv coordonarea eșantioanelor, utilizarea datelor administrative, cooperarea cu ceilalți producători de statistici oficiale alții decât BNS și Banca Națională a Moldovei și utilizarea chestionarelor pre-completate.
S-au înregistrat progrese în elaborarea a două regulamente importante care se așteaptă să fie finalizate în iunie: regulamentul privind alți producători de statistici oficiale și regulamentul privind accesul la date individuale pentru cercetători.
O altă activitate tematică a proiectului, care are un rol esențial pentru dezvoltarea profesională a angajaților BNS îl constituie cursurile de limba engleză. La mijlocul lunii mai, 60 de funcționari ai BNS au susținut cu succes evaluarea de la jumătate de curs, iar începând cu 1 iunie lecțiile vor fi reluate pentru încă câteva luni. Cunoașterea limbii engleze la un nivel mai avansat va permite personalului să acceseze date statistice și documente de la Eurostat și Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa, acestea fiind principalele surse de referință în racordarea statisticii oficiale naționale la acquis-ul comunitar.

În cadrul componentelor TIC, au fost organizate câteva teste pentru aplicațiile dezvoltate în cadrul proiectului: aplicația Sistemul de Informații Geografice (GIS) și Interviuri Personale Asistate de Computer (CAPI) pentru Studiul Forței de Muncă.
În perioada 24-28 mai a avut loc un atelier de lucru pentru personalul IT și statisticienii de la BNS, în cadrul căruia aceștia s-au familiarizat cu instrumentele digitale open source, precum Apache Zeppelin și Jupyter și utilizarea acestor tehnologii în Sistemul de Informații Automat Integrat (IAIS).

În plus, au fost organizate întâlniri cu experți internaționali de la Institutul Național de Statistică al Italiei (ISTAT). În cadrul componentei de vizibilitate și comunicare, în contextul Zilei Europei, proiectul a fost mediatizat pe 14 mai prin intermediul unui interviu acordat de Directorul General al BNS, Oleg Cara portalului de știri Unimedia.info.