Pe 16 decembrie 2020, proiectul de lege privind Grupurile de Acţiune Locală a fost votat de către Guvernul Republicii Moldova. Acesta prevede crearea cadrului legal cu privire la activitatea Grupurilor de Acţiune Locală (GAL) în calitate de entităţi juridice şi va reglementa constituirea, activitatea, reorganizarea şi lichidarea Grupurilor de Acţiune Locală.

Proiectul de lege a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului în parteneriat cu Reţeaua Naţională LEADER din Republica Moldova şi Solidarity Fund PL în Moldova, iar următoarea etapă prevede aprobarea acestuia de către Parlamentul Republicii Moldova.

Acest pas va facilita procesul complex de includere a Programului LEADER în lista programelor susţinute de Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural şi va contribui la dezvoltarea zonelor rurale din ţară.

De-a lungul anilor, Solidarity Fund PL în Moldova a sprijinit crearea, finanţarea şi consolidarea capacităţilor comunităţilor rurale prin intermediul Abordării LEADER şi a menţinut un dialog continuu cu instituţiile statului pentru a promova instrumentul LEADER.

Iniţiativa LEADER în Republica Moldova contribuie în mod direct la dezvoltarea economică şi socială a zonelor rurale. La moment, în ţară activează 32 de GAL-uri, ce acoperă aproximativ 30% din zonele rurale.