Un pas important în amplificarea rezultatelor proiectului „Edineţ – Pol de Creștere Economică în Regiunea de Nord a Republicii Moldova” este stabilirea sinergiei cu alte proiecte.

În acest context, la data de 24 august 2018, în incinta Parcului Industrial Edineț, a avut loc ședința echipei de lucru, unde au participat și reprezentanții inițiativei M4EG, People in Need şi ADR Nord. La această ședință, s-a discutat posibilitatea de cooperare cu proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova” implementat de ADR Nord şi AO „Pro Cooperare Regională”. Astfel, s-au identificat oportunitățile de sinergie între proiecte,  prin facilitarea conexiunii dintre instituţiile de învăţământ şi sectorul de business, sprijinirea startup-urilor din Edineț prin oferirea de granturi, precum și asigurarea complementarităţii instruirii tinerilor cu People in Need, oferirea de stagii profesionale din  sectoarele de economie circulară şi cel inovativ.

În cadrul proiectului „Edineţ – Pol de Creștere Economică în Regiunea de Nord a Republicii Moldova”, sunt planificate a fi organizate, următoarele evenimente de suport și promovare în afaceri: 5 traininguri cu tineri lideri din regiunea Edineț în domeniul antreprenorial, precum și domenii conexe, 6 mese rotunde a platformei de cooperare și suport în afaceri, un forum de afaceri, 2 mese rotunde pentru elaborarea unui mecanism de ajustare a curiculei la necesitățile mediului antreprenorial.

De menționat, coordonarea acestor acțiuni vor întrepătrunde activitățile proiectelor, având de câștigat mediul de afaceri şi întreaga comunitate, deoarece se va aduce valoare adăugată proiectelor implementate, vor fi economisite mijloace şi vor fi diversificate cunoștințele și aptitudinile tinerilor.

Notă: Municipiul Edineț a primit de la Uniunea Europeană o finanțare nerambursabilă (grant) de 579 mii euro pentru implementarea proiectului, din valoarea totală a proiectului de 644 mii de euro. Proiectul este implementat de Primăria municipiului Edineț în parteneriat cu Asociația Obștească „Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată” și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.