Proiectul EU4Climate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD, a organizat în perioada 10-24 martie 2020 consultări publice cu părțile interesate pentru a-și sincroniza activitățile pentru anul 2020, în scopul obținerii unui impact maxim în atingerea obiectivelor Acordului Climatic de la Paris.

În 2020, proiectul va sprijini autoritățile în elaborarea politicilor naționale și sectoriale de atenuare și adaptare la schimbările climatice.

Astfel, cu sprijinul proiectului și ghidarea strategică din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a fost elaborată Contribuția Națională Determinată 2 (CND2) a Republicii Moldova la Acordul Climatic de la Paris, care a fost depusă pentru înregistrare la Secretariatul Convenției-cadru a ONU privind schimbările climatice (CONUSC) pe data de 4 martie 2020. Moldova a fost a patra țară din lume (după Insulele Marshall, Suriname și Norvegia) care a depus CND actualizată. Obiectivele mai ambițioase ale CND2 vor fi incluse în Strategia de Dezvoltare cu Emisii Reduse până în anul 2030 și Planul de Acțiuni privind implementarea acesteia, care urmează a fi revizuite începând cu trimestrul trei al anului curent, cu sprijinul proiectului EU4Climate.

Până la  finele anului 2020, urmează a fi elaborat și pachetul de documente pentru revizuirea Sistemului Național de Monitorizare și Raportare (SNMR) a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), prin alinierea la cadrul nou de reglementare de transparență pentru acțiuni și suport, conform Acordului de la Paris. Specialiștii din sectorul public, academic, asociativ vor fi instruiți cum să utilizeze respectivul sistem de monitorizare.

Totodată, cu suportul proiectului EU4Climate urmează a fi elaborat până la finele anului curent Sistemul informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”, care va conține încorporat și un sistem automatizat de raportare și monitorizare a producerii, importului, exportului și aplicării substanțelor care distrug stratul de ozon și a gazelor fluorurate cu efect de seră, respectiv a aplicării și exploatării echipamentului și produselor care conțin asemenea substanțe.

Proiectul EU4Climate va mai susține pe parcursul anului 2020 elaborarea proiectului Legii privind gazele fluorurate cu efect de seră.

Experții proiectului au analizat lacunele cadrului legislativ național actual privind clima și au elaborat între timp și o Foaie de parcurs pentru alinierea legislației naționale la acquis-ul UE privind clima, conform prevederilor Acordului de Asociere a Republicii Moldova la UE. Va fi elaborat Planul național de acțiuni pentru energie și climă până către 2030, în parteneriat cu proiectul UE „Suport pentru modernizarea sectorului energetic în Republica Moldova” (STARS).

Către finele trimestrului doi al anului 2020, cu suportul unui consultant internațional, vor fi elaborate și recomandări de integrare a aspectelor de schimbări climatice în politicile sectorului gestionarea deșeurilor al Republicii Moldova. Concomitent, proiectul EU4Climate își propune și elaborarea ghidului sectorial privind integrarea schimbărilor climatice în politicile sectorului deșeurilor în conformitate cu Acordul de la Paris.

Cu un buget total de 8,8 milioane Euro, Proiectul EU4Climate se desfășoară în perioada 2019-2022 în țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina) și are următoarele componente: (i) actualizarea Contribuțiilor Naționale Determinate la Acordul de la Paris; (ii) elaborarea strategiilor naționale de dezvoltare cu emisii reduse către anul 2050; (iii) consolidarea sistemelor naționale de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră; (iv) alinierea la acquis-ul comunitar în domeniul climei; (v) integrarea dimensiunii de climă în documentele de politici sectoriale, creșterea gradului de conștientizare și elaborarea ghidurilor sectoriale pentru implementarea Acordului de la Paris; (vi) atragerea de investiții în domeniul schimbărilor climatice; (vii) o mai bună planificare a adaptării la schimbările climatice.

Pentru informații suplimentare, contactați: Vitalie Condrațchi, consultant comunicare, EU4Climate Moldova, tel. 079403403, vitalie.condratchi@gmail.com