Proiectul EU4Climate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD, va acorda asistență la transpunerea acquis-ului comunitar în domeniu climei în legislația națională. Republica Moldova s-a angajat să transpună în legislația națională o serie de directive europene în domeniul climei, la momentul semnării Acordului de Asociere cu UE în 2014 și prin aderarea la Tratatul Comunității Energetice, în 2010.

Experții contractați de EU4Climate și Secretariatul Comunității Energetice au elaborat un set de recomandări privind armonizarea legislației și planul de acțiuni pentru aceasta. Propunerile au fost prezentate la 27 mai într-o videoconferință. Prima prioritate este transpunerea în legislaţia naţională a Regulamentului UE privind gazele fluorurate, cunoscute și ca Gaze-F, utilizate în aparatele de răcire și în refrigeratoare. Fiind înlocuitori ai substanțelor care diminuează ozonul, gazele-F nu afectează stratul de ozon și sunt eficiente energetic, însă au un potențial de încălzire globală foarte înalt. Odată emise, acestea pot rămâne în atmosferă mii de ani.

Alte priorități țin de transpunerea directivelor privind Sistemul european de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră (EU ETS) și a celei privind substanțele care depreciază stratul de ozon. Termenul limită pentru transpunerea legislaţiei privind EU ETS este anul 2022. În UE, sistemul a fost lansat în 2005 și stabilește limite de emisii pentru fabrici, centrale electrice sau alte instalații. Companiile pot vinde „economiile” de emisii sau, dimpotrivă, cumpăra drepturi suplimentare de a emite gaze cu efect de seră de la alte companii. Dacă are loc depăşirea limitei admisibile de emisii, companiile sunt penalizate. Înainte de a purcede la transpunerea Directivei respective, experții recomandă efectuarea unui studiu privind fezabilitatea EU ETS în Republica Moldova, pentru a avea certitudine că beneficiile sunt mai mari decât costurile de implementare şi întreţinere. Din cele 16 dispoziții ale Directivei 2003/87/EC necesare pentru punerea în aplicare a prezentei recomandări, doar două dispoziții (Anexa I și Anexa II) au fost transpuse în legislația națională până acum. Secretariatul Comunității Energetice, de asemenea, sprijină acest demers prin realizarea un studiu privind proiectarea prețurilor de carbon în Comunitatea Energetică. Recomandările studiului vor fi făcute publice până la sfârșitul acestui an.

De asemenea, urmează a fi elaborat Planul Național în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice. Scopul acestui plan este de a integra procesele de planificare energetică și climatică a țării într-un singur document, pentru a oferi o abordare coordonată pentru dezvoltarea cu emisii reduse de carbon. Acesta urmează să fie prezentat Secretariatului Comunității Energiei în octombrie 2020, în urma consultărilor naționale, regionale și internaționale.

***

Cu un buget total de 8,8 mln Euro, Proiectul EU4Climate, se desfășoară în perioada 2019-2022 și are următoarele componente: (i) actualizarea Contribuțiilor Naționale Determinate la Acordul de la Paris; (ii) elaborarea strategiilor naționale de dezvoltare cu emisii reduse către anul 2050; (iii) introducerea și consolidarea cadrului de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră; (iv) alinierea la acquis-ul comunitar în domeniul climei; (v) integrarea dimensiunii de climă în documentele de politici sectoriale, creșterea gradului de conștientizare și elaborarea ghidurilor sectoriale pentru implementarea Acordului de la Paris; (vi) atragerea de investiții în domeniul schimbărilor climatice; (vii) o mai bună planificare a adaptării la schimbările climatice.

Pentru informații suplimentare, contactați: Vitalie Condrațchi, consultant comunicare, EU4Climate Moldova, tel. 079403403, vitalie.condratchi@gmail.com