Peste 50 de reprezentanţi ai sectoarelor societăţii civile şi a întreprinderilor sociale din Republica Moldova au participat la trei sesiuni de consultare organizate de proiectul EU4Youth „Valorificarea potenţialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova şi Ucraina”, în perioada 1-3 februarie, pentru a discuta recomandările privind modificarea cadrului legal în domeniul antreprenoriatului social în Moldova.

Antreprenoriatul social în Republica Moldova se află în stadiul incipient de dezvoltare. În ultimii zece ani, au fost lansate aproximativ 48 de iniţiative de antreprenoriat social, dintre care doar patru au obţinut statutul oficial. Deşi cadrul de reglementare pentru antreprenoriatul social din ţară este suficient de explicit, acesta nu reflectă pe deplin nevoile şi aspiraţiile din domeniu.
În scopul îmbunătăţirii cadrului legal, proiectul EU4Youth a organizat trei audieri publice online pentru a consulta opiniile publicului cu privire la modificările propuse la legea antreprenoriatului social.
În cadrul discuţiei majoritatea participanţilor, au susţinut propunerea elaborării unei legi speciale, care să permită soluţionarea problemei prin legislaţie generală. Cadrul legislativ trebuie să identifice şi să dezvolte mecanisme de sprijin pentru entităţile din economia socială şi să creeze un mediu favorabil pentru a răspunde nevoilor specifice ale economiei sociale. Printre aceste mecanisme, participanţii au salutat propunerea de instituire a unui regim fiscal separat pentru întreprinderile sociale/întreprinderile de inserţie socială.
Alte recomandări juridice includ încurajarea la nivel de stat a achiziţionării de bunuri, lucrări şi servicii de la întreprinderi sociale şi întreprinderi de inserţie socială.
Pe 16 februarie, proiectul EU4Youth a urmat audierile publice prin organizarea unei Conferinţe Naţionale privind cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social. La sfârşitul conferinţei, se aşteaptă să fie finalizate sugestii juridice concrete pentru îmbunătăţirea legislaţiei privind antreprenoriatul social, astfel încât să poată fi prezentate şi promovate la organele de decizie relevante din ţară luna viitoare.
Întâlnirile au fost organizate de proiectul EU4Youth „Valorificarea potenţialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova şi Ucraina”, care este finanţat de Uniunea Europeană şi ajută la valorificarea potenţialului antreprenorial social al tinerilor din Moldova şi Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil întreprinderilor sociale, precum şi prin inspirarea şi sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali pentru a dezvolta şi menţine soluţiile lor inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale şi a durabilităţii mediului în ambele ţări.
Pentru mai multe informaţii, puteţi accesa aici, iar discuţii live pot fi urmărite la linkurile de mai jos: https://www.facebook.com/Contact.md/videos/1060598174451223
https://www.facebook.com/Contact.md/videos/231960811846800