Proiectul Twinning UE „Sporirea calității și eficacității sistemului ÎPT în Republica Moldova” se încheie în mai 2021, după o perioadă de implementare martie 2019 – mai 2021. Proiectul a fost implementat de o echipă, care a reunit experți din Finlanda, Estonia și Lituania. Proiectul a oferit asistenț Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în implementarea ulterioară a Strategiei de dezvoltare a IPT pentru anii 2013-2020 prin îmbunătățirea capacității actorilor-cheie în asigurarea calității și modernizarea sistemului ÎPT în Moldova.
Consolidarea capacităților instituționale, operaționale și a competențelor personalului de la Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a fost unul dintre obiectivele principale ale proiectului. În acest sens, ANACEC a primit asistență în organizarea procesului de autoevaluare, pe baza cerințelor ESG și în elaborarea unui raport de autoevaluare pentru a deveni membru al ENQA. La sfârșitul proiectului a fost organizat un set de interviuri, care simulează procesul de prezentare al ANACEC în fața panelului ENQA. Avantajele devenirii membru cu drepturi depline ale ENQA pentru sistemul de învățământ din Moldova sunt foarte importante, întrucât astfel diplomele și certificatele de calificare eliberate de sistemul de învățământ din Moldova vor fi recunoscute în UE. Acest lucru, la rândul său, va facilita mobilitatea academică și a forței de muncă și va spori integrarea europeană.

Susținerea implementării în continuare a Cadrului Național al Calificărilor (CNC) din Republica Moldova a fost un alt obiectiv al Proiectului Twinning. CNC este strâns legat de activitatea ANACEC, deoarece toate verificările din timpul acreditării programelor educaționale se bazează pe standarde de calificare Sursă: Revisesociology.com care fac parte din CNC. Standardele trebuie să corespundă cerințelor pieței muncii și să conducă la formarea competențelor profesionale necesare.
În cadrul grupului de lucru desemnat de către MECC și experților Twinning din Lituania și Estonia s-a desfășurat o muncă serioasă în vederea elaborării conceptului și viziunii pentru dezvoltarea ulterioară a CNC și a sistemului național de calificare în Moldova.
Promovarea învățării pe tot parcursul vieții în contextul schimbării permanente a cerințelor pieței muncii este una dintre prioritățile MECC. Validarea competențelor dobândite în mediul non-formal și informal, dezvoltarea conceptului pentru campania de promovare a învățării pe tot parcursul vieții și diseminarea metodelor inovatoare de învățare, toate acestea au făcut parte din activitățile proiectului. Reprezentanții a 15 centre de formare continuă pentru cadrele didactice și Centrele de excelență din cadrul ÎPT au învățat de la colegii din Finlanda și Estonia cum să organizeze procesul educațional în mod diferit, unde profesorii sunt mai mult mentori decât autoritate care diseminează informații.
Cu sprijinul experților finlandezi a fost creat un site web www.iptdigital.md, care servește drept spațiu de depozitare pentru materiale digitale de învățare pentru cadrele didactice și studenții din sistemul de ÎPT. Pe parcursul proiectului au fost consolidate competențele digitale ale cadrelor didactice din Centrele de Excelență, cu ideea că aceștia vor disemina informațiile în întreaga rețea de instituții de ÎPT.
Proiectul a fost organizat astfel, încât activitățile începute să continue și să sprijine modernizarea în continuare a sistemului de ÎPT și îmbunătățirea calității
educației.

Evenimentul dedicat finalizării proiectului poate fi urmărit la link-ul
următor: https://www.youtube.com/watch?v=x2EkY9yysig