La 2 decembrie 2021, a avut loc evenimentul de încheiere al proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană (UE) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ. Scopul evenimentului a fost creșterea vizibilității proiectului prin prezentarea celor mai importante rezultate și realizări ale acestuia, dar și comunicarea concluziilor și recomandărilor pentru alte programe și proiecte finanțate de UE.

La festivitatea de totalizare au participat reprezentanți ai Delegației UE în Republica Moldova, ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, reprezentanți ai GIZ și ai organizațiilor societății civile partenere de implementare ale proiectului.

Gintautas Baranauskas, Șef adjunct Secția Operațiuni, Delegația UE în Republica Moldova a declarat

„Pe parcursul implementării proiectului am avut plăcerea să particip la diferite evenimente regionale în cadrul cărora am văzut soluții inovative care au fost aduse în comunitățile locale prin proiecte sprijinite de Uniunea Europeană. Abilitarea cetățenilor și implicarea acestora a dus la îmbunătățirea serviciilor publice locale, a ridicat nivelul de responsabilitate a APL și a sporit nivelul de conștientizare al oamenilor cu privire la rolul lor de proprietari și beneficiari ai infrastructurii create. Aceste lucruri au dus la creșterea calității vieții și la protejarea mediului pentru generațiile viitoare.”

Petru Veveriță, Manager de proiect GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova (MSPL)” a menționat

Pe tot parcursul implementării proiectului MSPL, început încă în 2010, implicarea cetățenilor în toate procesele a trecut ca un fir roșu prin toate acțiunile de proiect, fie că era vorba de politici de nivel național, implicare într-un proces participativ local sau monitorizare a unor investiții în infrastructură. Astfel, această acțiune a UE de abilitare a cetățenilor a fost preluată și realizată cu toată încrederea, pentru că ea s-a încadrat perfect în toate acțiunile promovate de MSPL.”

Reprezentanții și reprezentantele OSC partenere au exprimat gratitudinea comunităților locale față de Uniunea Europeană și față de toți cetățenii UE care contribuie cu generozitate la acțiuni menite să îmbunătățească viața locuitorilor Republicii Moldova. Totodată organizațiile au pledat pentru continuarea programelor de susținere a cetățenilor, precum și pentru dezvoltarea și valorificarea tuturor resurselor și abilităților obținute de societatea civilă în cadrul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană.

Obiectivul principal al proiectului implementat este de a abilita cetățenii prin participarea constructivă a organizațiilor societății civile la procesele decizionale locale, regionale și naționale. Printre principalele rezultate ale implementării proiectului sunt:

◊ 100 organizaţii locale și regionale, inclusiv 15 organizaţii nou-create, capabile să implementeze proiecte în domeniul implicării cetăţenilor pentru servicii locale sustenabile, monitorizării proiectelor de investiţii și organizării de campanii de sensibilizare;

◊ 73 de campanii de conștientizare privind sustenabilitatea serviciilor publice locale;

◊ Peste 3.000 de cetăţeni implicaţi în elaborarea de planuri locale aprobate de APL;

◊ Peste 200.000 de cetăţeni, informaţi despre investiţii în infrastructură, servicii publice și relevanţa tarifelor;

◊ Peste 15.000 de copiii și elevi implicaţi în activităţi de instruire non formală cu privire la serviciile publice, aspecte de mediu și impactul lor asupra schimbărilor climatice.

Valoarea totală a proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” constituie 4,9 milioane de euro acordați de Uniunea Europeană, dintre care 3,75 milioane de euro pentru granturi.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ în coordonare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL).

Partenerii proiectului au fost: Pro Cooperare Regională și CASMED – pentru regiunea Nord, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă și ADR Habitat – pentru regiunea Centru, Centrul CONTACT-Cahul – pentru regiunea Sud, Centrul European `Pro-Europa` în Comrat și Centrul CONTACT – pentru regiunea UTA Găgăuzia, Asociația Presei Independente – pentru informare și sensibilizare.