Cine este Lilia Berjan?
Berjan Lilia are 18 ani și este studentă în anul III de studii, la specialitatea de Legumicultură și pomicultură, la Centrul de Excelenţă în Horticultură și Tehnologii Agricole din Ţaul. „De mic copil am simţit o legătură strânsă cu natura și anume acest domeniu îmi oferă posibilitatea să fiu mai aproape de natură. Culegerea fructelor, a legumelor, producerea lor și chiar legătura dintre oameni la vânzare mă apropie mult de ceea ce este important pentru mine.”, ne explică Lilia de ce a ales această specialitate. Cel mai important lucru și plan de viitor al Liliei este să-și continue studiile, dar pe lângă aceasta, are intenţii de a aplica la granturi pentru a-și realiza propriul plan de afaceri.

Cum a beneficiat de proiectul DevRAM?
Lilia a participat la mai multe activităţi, organizate de partenerii noștri Pro Didactica:

  • excursia de studiu la Miroslava, România 2019, la Liceul Tehnologic pentru a afla despre implicarea studenţilor în promovarea educaţiei agricole;
  • a participat cu managerii de top ai CEHTA la ziua de lansare a școlilor pilot în iulie 2019;
  • în calitate de membru al Consiliului Studenţilor, a beneficiat de pregătire pentru dezvoltarea strategiilor de comunicare și a contribuit la promovarea CEHTA prin intermediul conţinutului video / foto al platformelor media școlare;
  • a participat la FARMER 2019, prin promovarea activă a școlii, în dialog cu agenţi economici, a promovat agroprodusele CEHTA și a fost un comunicator activ la Forumul Studenţilor;
  • în cadrul specialităţii sale, a beneficiat de îndrumare și practică în cultivarea și producerea de soia pe domeniul Soia Demo;
  • a participat în primăvara 2020 cu ideea sa inovatoare la concursul „Cea mai bună idee inovatoare pentru producerea de soia”;
  • va beneficia de un stagiu îmbunătăţit în rândul a 100 de studenţi cu 2 mentori (din ÎPT și întreprindere) învăţând pe baza abilităţilor mentorilor.

„Am acumulat cu mult mai multe cunoștinţe decât cele de bază luate în instituţiile de învăţământ, mi-am lărgit viziunea asupra domeniului de cultivare a soiei, cât poate fi de profitabil la momentul actual. Am aflat câte subvenţii sunt oferite de stat pentru tineri, ce necesită aceștia pentru a-și pune baza unei afaceri proprii și multe alte abilităţi practice. Foarte important este și aspectul de oratorie, am învăţat să vorbesc în public și să-mi construiesc un discurs bine închegat și consecvent.”, ne povestește Lilia Berjan.
Ideea inovativă cu care a participat la concurs a fost faptul de a atrage mai multă atenţie la fiecare etapă și operaţie tehnologică, niciuna din acestea nu trebuie omisă, deoarece putem dăuna grav calităţii solului, iar pământul este baza agriculturii, trebuie să păstrăm fertilitatea acestuia și, în același timp, să tindem să îmbunătăţim mereu calitatea solului, ceea ce va duce automat și la îmbunătăţirea calităţii produselor. În ideea sa, Lilia desfășoară mai multe aspecte tehnologice, la care trebuie atrasă mai multă atenţie: de la desţelenire și terminând cu cultivarea și chiar recoltarea și acţiunile post-recoltare.

Un mesaj pentru parteneri:
„Soia este o cultură inovativă pentru noi și foarte profitabilă, la momentul actual este utilizată în diverse domenii și are o mare  erere pe piaţa de desfacere. Eu consider, că și acum domeniul agriculturii în Moldova este destul de dezvoltat, în comparaţie cu deceniile precedente, dar sunt sigură, că pe viitor se vor investi și mai multe resurse în această direcţie. Noi suntem o ţară agrară și trebuie să ne concentrăm anume pe acest lucru.”, susţine Lilia.
„Aș mai vrea să le transmit studenţilor, că dacă vom pune noi baza unei agriculturi prospere, o vom dezvolta, Moldova va deveni înfloritoare, pornind de la noi aceste schimbări, cred că vor lua amploare și la nivel de ţară. Dacă ne vom învăţa să privim provocările, nu prin prisma greutăţilor, a neajunsurilor, ci a oportunităţilor – vom obţine succes.”

La fel, Lilia mulţumește mult proiectului DevRAM și Pro Didactica pentru organizarea evenimentelor la nivel înalt, pentru dotarea cu toate materialele și tehnologiile necesare. Aceasta și-ar dori cât mai multe evenimente de acest gen, la care să poată participa studenţii, mai multe vizite de studiu și interacţiune cu fermieri și antreprenori de succes în domeniu, pentru a se încadra în câmpul muncii și pentru a învăţa cât mai multe lucruri din practică și experienţă.