În perioada 06 – 10 septembrie 2021 , în cadrul proiectului „Edineţ – oraș cu perspectivă de viitor”, finanțat de Uniunea Europeană, a fost organizată o vizită de studiu în municipiul Alba Iulia ,care este partener de implementare a proiectului, dar și în municipiul Piatra-Neamț, orașul Cugir cu care mun. Edineț are stabilite legături de colaborare. La vizită au participat membrii Grupului de Experți (SUTF), consilieri locali, funcționari publici din primăria mun. Edineț și echipa de implementare a proiectului. Aceasta vizita , a avut scopul de a studia experiența orașelor din Uniunea Europeană în planificarea și implementarea dezvoltării urbane inteligente pe domeniile: guvernare locală electronică, transport urban, iluminat public, gestionare deșeuri, alimentare cu apă, colaborare cu sectorul privat și educație.

Delegația din mun. Edineț s-a întâlnit cu experți din primăriile orașelor vizitate și operatori ai serviciilor publice, care s-au împărtășit cu experiența lor în atragerea fondurilor UE pentru modernizarea urbană a municipiului – iluminat public, străzi, căi de acces, transport public cu stații de așteptare ultra inteligente, stații de încărcare vehicule electrice, etc. Protecția mediului înconjurător, gestionarea zonelor verzi într-un mod durabil, extinderea zonelor verzi sunt printre cele mai importante principii aplicate în implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii urbane în mun. Piatra Neamț. Asociația Intercomunitară „Asociația Apă Alba”, operatorul regional de gestionare a sistemului de alimentare cu apă și sanitație din județul Alba Iulia au venit cu recomandări privind care ar trebui să fie prioritățile investiționale pentru îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă în mun. Edineț.

Au mai fost vizitate soluții inteligente implementate de mun. Alba Iulia în domeniul gestionării deșeurilor, transportului urban și micro mobilității, în instituțiile de învățământ și eficienței energetice. O capodopera a orașului Alba Iulia este Cetatea Carolina -Alba care se descoperă si mai frumoasa noaptea , datorită iluminatului arhitectural inteligent. Aici este bine dezvoltat si iluminatul stradal rutier, iluminatul stradal pietonal și iluminatul ornamental festiv.

La întoarcere toți participanții au completat un chestionar cu propuneri pentru replicarea experienței acumulate în mun. Edineț.