Sfârșitul anului 2021 s-a dovedit a fi foarte activ pentru toate părțile implicate în proiectul Twinning finanțat de UE „Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova con­form standardelor UE”.

Partenerii Twinning au pregătit terenul pentru implementarea proiectului pilot, al cărui scop este testarea a șase Ghiduri elaborate în cadrul proiectului Twinning. Ghidurile vor fi utilizate de către autoritățile publice din Republica Moldova care operează cu date spațiale pentru a transforma hărțile din format analog în format digital, a îmbunătăți calitatea datelor spațiale digitale și a le documenta prin metadate. Orașul Ungheni și raionul Ungheni au fost selectate în calitate de regiuni pilot. În acest sens au fost desfășurate mai multe întâlniri online cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC), experții Twinning și reprezentanții autorităților publice locale din Ungheni. Scopul principal al acestor sesiuni de lucru a fost de a crea o viziune comună asupra unei viitoare colaborări și de a identifica seturile de date disponibile necesare pentru implementarea celor șase Ghiduri. În cadrul unei ședințe comune online, cu prezența experților Twinning, ARFC și partenerii proiectului pilot, a fost discutat fluxul de lucru cu seturile de date selectate.

De asemenea, proiectul Programului și Planului de acțiune al infrastructurii naționale de date spațiale (INDS) a fost prezentat reprezentanților a 20 de entități publice centrale responsabile de datele spațiale și altor părți interesate. Viziunea, obiectivele și activitățile planificate au constituit momentele cheie a întâlnirii online găzduite de ARFC. În 2022 documentele vor fi transmise entităților publice pentru avizare, cu depunerea ulterioară la Guvern.

În paralel, experții Twinning au efectuat o analiză detaliată a Hotărârilor de Guvern: nr. 254/2018 privind partajarea datelor, nr. 737/2017 privind serviciile de rețea și nr. 738/2017 privind crearea și menținerea metadatelor. În urma acestor misiuni au fost propuse recomandări de posibile modificări ale documentelor juridice în cauză.

Referitor la Consolidarea capacităților și acțiuni de sensibilizare, au avut loc două ședințe online cu participarea ARFC și a mediului academic: un lector de la Universitatea din Zagreb, Facultatea de Geodezie și reprezentanți ai Universității Agrare de Stat din Moldova și ai Universității Tehnice din Moldova. Discuțiile au fost purtate cu scopul de a împărtăși experiențe educaționale, precum și de a analiza programele universităților din Moldova care vizează tema principală a proiectului.

În legătură cu activitățile Planului de Comunicare, partenerii Twinning au fost implicați în procesul creativ de elaborare a unui scenariu pentru un clip video animat care are ca scop promovarea INDS în Republica Moldova.