Proiectul Uniunii Europene „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova și-a prezentat rezultatele obținute pe parcursul a doi ani de activitate în cadrul evenimentului de încheiere, organizat pe 6 noiembrie a.c., în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Denumit generic „Doi ani de activitate pentru un sistem de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova mai puternic și mai eficient”, echipa de experți și-a prezentat realizările pe patru direcții de bază ale Proiectului în cadrul unei expoziții: Programul de schimbare Culturală în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), Sistemul IT în domeniul protecției DPI, Platforma E-learning, Programul de consolidare a sistemului de Indicații Geografice din Moldova. Iar la final, fiecare din cele trei platforme IT a fost testată.

În total, proiectul a elaborat și pus la dispoziția instituțiilor publice beneficiare trei platforme IT (Platforma E-learning în domeniul PI, Sistemul IT în domeniul protecției DPI, Harta indicațiilor geografice din Moldova), peste 30 de ghiduri, analize și recomandări pentru autorități în domeniul DPI și IG, un studiu național privind produsele tradiționale moldovenești cu potențial pentru a fi înregistrate cu IG, DOP și STG, în care au fost identificate 67 de produse cu potențial de a fi certificate cu IG, DOP și STG, dintre care 6 au fost promovate și susținute la înregistrare, inclusiv la elaborarea caietelor de sarcini. De asemenea, cu efortul Proiectului au fost create cinci grupuri de antreprenori, care vor produce cu indicație geografică.

În premieră pentru țara noastră, experții proiectului au elaborat o platformă de studiere la distanță a proprietății intelectuale pentru elevi, studenți, profesori, lectori precum și pentru specialiști din cadrul AGEPI, autoritățile publice cu responsabilități în aplicarea DPI, mediul de afaceri. Platforma E-learning integrează cursuri de bază în domeniul managementului proprietății intelectuale: mărci comerciale, brevete, invenții, design industrial, drepturi de autor, inclusiv lecții în format multimedia și un manual al utilizatorului.

Pentru consolidarea capacităților instituțiilor publice și a mediului de afaceri în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală și promovarea certificării produselor moldovenești cu IG, echipa de experți a organizat pe durata Proiectului peste 130 de conferințe, seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, cursuri de instruire, de care au beneficiat circa 500 de funcționari publici, judecători, procurori, vameși, polițiști și antreprenori din toată țara. De asemenea, au fost desfășurate patru campanii naționale, dintre care două pentru elevi și tineri: Campania de informare pe IG, STG și DOP ”Autentic Moldovenesc”, Campania de sensibilizare ”Știi ce riști? Pirateria online este periculoasă”, Campania pentru elevi ”Stop pirateria și contrafacerea”, Campania pentru elevi ”Studierea proprietății intelectuale poate fi captivantă”. În cadrul campaniilor de promovare a PI pentru elevi, circa 400 școli din toată țara au fost partenere, iar 80 000 de copii vor beneficia până în 2019 de materiale informative privind PI, editate cu suportul Proiectului UE.

Marco Gemmer, reprezentantul Delegației UE în Republica Moldova, a menționat importanța consolidării sistemului de proprietate intelectuală din Republica Moldova pentru crearea unui climat favorabil investițiilor, dezvoltării afacerilor și creării noilor locuri de muncă, salutând participarea la eveniment a reprezentanților sectorului privat și asociativ. Apreciind înalt rezultatele proiectului, Marco Gemmer a dat asigurări că Uniunea Europeană va continua să susțină eforturile Republicii Moldova de dezvoltare economică, inclusiv de consolidare a sistemului național de proprietate intelectuală.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, ai Delegaţiei Uniunii Europene la Chișinău, instituţiilor beneficiare ale proiectului din sistemul judecătoresc, Procuratură, Poliție, Serviciul Vamal, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, antreprenori, proiecte internaționale, mass-media ș.a.