Locuitorii municipiului Edineț au avut prilejul să se informeze despre primele realizări ale proiectului obținute în primul an de implementare, și anume: i) elaborarea primului Plan Urbanistic General digital din țară, planul de mobilitate al orașului și planul pentru energie și adaptare la schimbările climatice pentru anii 2022-2030; ii) dotarea întreprinderii municipale de gospodărire comunală a municipiului Edineț cu echipament modern pentru gestionarea zonelor verzi și acumularea biomasei; iii) elaborarea conceptului pentru un serviciu nou de transport public inteligent, care urmează să fie implementat în anul 2022- 2023 în municipiul Edineț.

Totodată, în cadrul Orășelului European oraganizat pe 21 mai, a avut loc și ceremonia de transmitere în utilizare a utilajelor pentru managementul zonelor verzi, care va ajuta Autoritățile Publice Locale să gestioneze spațiile verzi din raza municipiului, va asigura colectarea și compostarea deșeurilor într-un mod sustenabil.

Până la sfârșitul anului, cu suportul Uniunii Europene, va fi creat un nou serviciu de transport public și vor fi achiziționate opt autobuze în valoare de 1 milion de euro. În plus, vor fi realizate o serie de acțiuni pentru creșterea nivelului de calitate a iluminatului public și a condițiilor de trai ale locuitorilor.

Peste 200 de tineri locuitori ai municipiului Edineț au participat la un concurs interactive – scanând un QR code aceștia au răspuns la întrebări referitor la modalitatea de plată a călătoriilor în transportul public.

Proiectul ”Edineț – oraș cu perspective de viitor” este finanțat de Comisia Europeană prin programul Autorități Locale: Parteneriate pentru orașe durabile 2020 și este implementat de Primăria municipiului Edineț în parteneriat cu primăria municipiului Alba Iulia, România și Smart City Council, SUA.