Prin promovarea etichetării ecologice în cadrul Programului EU4Environment, Republica Moldova se va alinia la cerinţele şi procedurile UE din acest domeniu.

Achiziţiile publice, care reprezintă până la 20% din PIB în ţările din Europa de Est şi din Caucaz, oferă o oportunitate în mare parte neexploatată de a conduce afacerile şi pieţele interne către inovare şi o durabilitate sporită. Trecerea la cheltuielile pentru bunuri şi servicii mai durabile pot genera rezultate sociale, de mediu şi economice pozitive, cum ar fi reducerea sărăciei, îmbunătăţirea echităţii, reducerea emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (GES) şi creşterea eficienţei energetice şi a resurselor. Achiziţiile publice durabile se dezvoltă astfel ca instrument de politică cheie pentru a sprijini dezvoltarea durabilă şi pentru a stimula o tranziţie incluzivă a economiei verzi.

Instrumentele de informare a consumatorilor – cum ar fi etichetarea ecologică – pot fi utilizate de producători pentru a-şi gestiona procesele de producţie într-un mod mai durabil şi pentru a-şi îmbunătăţi performanţa de sustenabilitate în timp. În acelaşi timp, informaţiile pentru consumatori sunt un instrument pentru consumatori de a face alegeri în cunoştinţă de cauză cu privire la achiziţionarea, utilizarea şi sfârşitul vieţii produsului.

În cadrul programului „EU4Environment” finanţat de UE, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) îşi propune să consolideze capacitatea Republicii Moldova privind achiziţiile publice durabile şi etichetarea ecologică. Acest lucru va fi realizat prin furnizarea de asistenţă tehnică, servicii de consiliere şi dezvoltarea capacităţilor / instruiri către factorii de decizie politică, practicienii în achiziţii, întreprinderi şi asociaţii de afaceri şi IMM, precum şi ONG-uri şi alte părţi interesate.

În cadrul Atelierului EU4Environment din 18 decembrie 2020 cu supotul UNEP, MEI, MADRM şi EcoContact este prezentată situaţia din Moldova, experienţa UNEP, UE şi al Norvegiei în domeniul dat şi prezentate priorităţile şi planurile pentru promovarea eco-etichetării în Republica Moldova.