La aceasta și multe alte întrebări în domeniul dat s-a discutat în cadrul Atelierului privind Fondul Ecologic Naţional pentru promovarea investiţiilor verzi, organizat și desfășurat în data de 29 octombrie în cadrul EU4Environment.

Reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova participă la Atelierul privind Fondul Ecologic Naţional pentru promovarea investiţ iilor verzi: Lecţiile de la Fondul Naţional Polonez pentru Protecţia Mediului și posibilele implicaţii pentru Moldova, organizat de OECD și MADRM în cadrul EU4Environment.

Atelierul este organizat pentru a acorda asistenţă metodologică MADRM în procesul curent de perfecţionare a managementului Fondului Ecologic Naţional (în continuare – FEN) în baza celor mai bune practici existente, ajustarea structurii administrative din cadrul ministerului pentru gestionarea Fondului, revizuirea sistemului operaţional, de evaluare și monitorizare a proiectelor și de atragere a fondurilor externe pentru proiecte de protecţie a mediului și de infrastructură verde în Republica Moldova.

În cadrul atelierului au fost abordate teme și întrebări precum:

  • Schimbul de experientă privind managementul și atragerea investiţiilor pentru protecţia mediului de către Fondul Naţional Polonez pentru Protecţia Mediului: lecţii învăţate și posibilităţi pentru Fondul Ecologic Naţional din Moldova;
  • Cum poate cadrul legal și regulatoriu în vigoare sau cel în cure de elaborare să contribuie la activitatea eficientă a FEN la etapa actuală și în perspectivă;
  • Cum poate fi schimbat cadrul instituţional, operaţional, de evaluare și control, precum și transparenţa FEN ca fondurile să fie utilizate eficient ţi rezultativ;
  • Cum pot fi atrase investiţii suplimentare prin intermediul FEN pentru a satisface necesităţile în finanţarea măsurilor de protecţie a mediului și de infrastructură ecologică;
  • Care ar fi strategiile de scurtă și lungă durată pentru a fortifica capacităţile instituţionale, satisface necesităţile de personal și dezvolta FEN în Republica Moldova?


Notă: Acţiunea Uniunii Europene EU4Environment are scopul de a acorda asistenţă celor 6 ţări partenere în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătăţirea calităţii mediului și bunăstării populaţiei prin susţinerea acţiunilor ecologic-orientate, demonstrarea și deschiderea oportunităţilor pentru creșterea verde, și stabilirea mecanismelor pentru un management mai bun al riscurilor și impactului asupra mediului.

Acţiunea se implementează în perioada anilor 2019-2022 în Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina de către partenrii de implementare – OECD, UN Environment, UNECE, UNIDO, Banca Mondială sub supravegherea generală a DG NEAR și DG Environment al Comisiei Europene.