La 20 ianuarie 2021, reprezentanţii partenerilor naţionali, organizaţiile internaţionale şi ONG-urile implicate activ în promovarea protecţiei categoriilor vulnerabile de persoane şi a drepturilor acestora s-au întâlnit într-un eveniment online pentru a discuta Raportul experţilor privind consolidarea accesului la justiţie pentru grupurile vulnerabile din Moldova. Evenimentul a fost organizat de proiectul Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ), finanţat de Uniunea Europeană.

Reuniunea a oferit ocazia de a reitera care sunt standardele internaţionale şi regionale şi de a prezenta situaţia actuală la nivel naţional, precum şi recomandările experţilor cu privire la îmbunătăţirea accesului la justiţie, în special a accesului la instanţe, pentru grupurile vulnerabile – victime ale discriminării, persoanelor cu dizabilităţi, femeilor, copiilor etc. O atenţie deosebită a fost acordată provocărilor cu care s-a confruntat contextul crizei pandemiei Covid-19 şi recomandărilor specifice în acest sens. Discuţiile au evidenţiat principalele probleme la care se confruntă grupurile vulnerabile în ceea ce priveşte accesul la justiţie şi posibilele îmbunătăţiri instituţionale şi legislative care trebuie puse în aplicare în vederea asigurării accesului egal la servicii judiciare pentru toţi cetăţenii.
Această activitate este concepută pentru a facilita accesul instanţelor la toate categoriile de persoane fără discriminare, prin creşterea cunoştinţelor şi înţelegerii sistemului judiciar cu privire la acest subiect foarte sensibil.