Având în vedere circumstanțele speciale create de epidemia COVID-19, echipa Proiectului twinning a depus eforturi considerabile pentru a se adapta la situația dificilă și a făcut tot posibilul pentru a îndeplini obiectivele stabilite. Prin urmare, odată cu relansarea implementării proiectului (la 1 iunie 2020), toate activitățile se desfășoară de la distanță folosind instrumente IT pentru întâlniri virtuale.

Astfel, mai multe întâlniri online au avut loc cu toate părțile interesate din UE și din țara beneficiară, care au abordat probleme legate de implementarea Proiectului și posibile dificultăți legate de implementarea la distanță a acestuia.

„Reforma instruirii inițiale și continue a sistemului de poliție din Republica Moldova” și-a relansat activitatea 2Mai mult, pe 7 iulie 2020, a avut loc cea de-a 7-a ședință a Comitetului director, în cadrul căreia întreaga echipă de proiect a avut posibilitatea de a discuta progresele înregistrate în cel de-al șaptelea trimestru de implementare a Proiectului twinning și a aprobat o serie de documente necesare pentru activitatea ulterioară a proiectului.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că Poliția din Moldova a beneficiat de expertiză considerabilă din partea partenerilor UE în următoarele domenii:

  • Elaborarea Planului de comunicare a noii misiuni a Academiei de Poliție a MAI;
  • Elaborarea primului plan de management multianual pentru Academia de Poliție a MAI;
  • Analiza bazei juridice actuale a diferitelor instituții de formare națională și internațională, precum și a documentelor care reglementează misiunile acestora;
  • Dezvoltarea unui program de instruire pentru personalul de conducere și personalul educațional al Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii;
  • Schimb de expertiză și furnizarea de recomandări cu privire la experiența UE în punerea în aplicare a instruirilor specializate pentru ofițerii de poliție în domeniul tacticilor de interogare, criminalitate cibernetică, serviciilor de gardă și dispecerat.

***

Informații generale despre proiect: În cadrul Programului de Suport Bugetar pentru reforma Poliției, prezentul proiect Twinning are obiectivul general de a sprijini Guvernul Republicii Moldova în asigurarea statului de drept, consolidarea ordinii și securității publice, și protecția drepturilor omului, prin dezvoltarea unui sistem de poliție accesibil, responsabil și eficient, care acționează în mod transparent și profesionist.

Principalii beneficiari ai proiectului: Ministerul afacerilor interne al Republicii Moldova și Inspectoratul general al poliției.

Durata și perioada de implementare a proiectului: Proiectul are o perioadă de implementare de 30 luni (proiectul a demarat în iunie 2018, începînd cu 23 martie 2020 pînă pe 31 mai 2020 proiectul a fost suspendat datorită pandemiei de Covid-19), și un buget de 2 000 000 euro.

Componentele proiectului:

  1. Programe de învățământ și metodologii de instruire moderne elaborate și implementate;
  2. Personalul de poliție instruit și pregătit să interacționeze cu cetățenii în mod profesionist și modern;
  3. Academia MAI modernizată în conformitate cu standardele UE și internaționale;
  4. Capacitățile Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii consolidate.