Cele mai bune practici în elaborarea strategiilor de dezvoltare cu emisii reduse pe termen lung în UE și ţările Parteneriatului Estic au fost examinate în cadrul unui webinar regional, organizat pe 19-20 octombrie de Proiectul EU4Climate, finanţat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezv oltare (PNUD).

La eveniment au participat reprezentanţi din ţările membre ale Parteneriatului Estic,Comisiei Europene, Comunităţii Energetice, Secretariatului Convenţiei-Cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei (CONUSC), Agenţiei Europene de Mediu și a Institutului pentru Dezvoltare Durabilă și Relaţii Internaţionale.
Participanţii au examinat situaţia actuală în ţările membre ale Uniunii Europene, lider mondial în combaterea schimbărilor climatice, cu accent pe cele mai bune practici și integrarea în politicile sectoriale a aspectelor de schimbare a climei. Comunitatea Energetică a prezentat etapele la care se află Planurile Naţionale privind Energia și Clima și acţiunile planificate pentru anul viitor.
Strategiile de dezvoltare cu emisii reduse constituie instrumentul naţional de implementare a Contribuţiilor Naţionale Determinate la Acordul de la Paris și, respectiv, de atingere a ţintei de menţinere a încălzirii globale sub 2/1,5C către sfârșitul secolului.
Republica Moldova a iniţiat procesul de actualizare a Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse până în anul 2030 în baza ţintelor actualizate, mai ambiţioase, de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite în Contribuţia Naţională Determinată la Acordul de la Paris, prezentată Secretariatului CONUSC în martie 2020.
Strategia va fi elaborată cu sprijinul Proiectului EU4Climate și va aborda principalele sectoare responsabile de emisiile de gaze cu efect de seră: energetica, industria, agricultura, transport, rezidenţial, forestier și managementul deșeurilor, precum și acţiunile care urmează a fi întreprinse în cadrul acestor sectoare pentru a atinge ţinta de 70% necondiţionat și 88% condiţionat de reducere a emisiilor de GES comparativ cu anul 1990.