În acest raport de referinţă sunt prezentate rezultatele cercetărilor privind starea antreprenoriatului social (AS) în Republica Moldova.

Raportul include din următoarele domenii:

  1. Analiza macroeconomică a Republicii Moldova – conţine o prezentare contextuală a situaţiei economice a ţării.
  2. Accesul la Capital al întreprinderilor sociale în Republica Moldova – prezintă principalele surse de finanţare existente actualmente în ţară şi de care pot beneficia întreprinderile sociale.
  3. Peisajul actual al antreprenoriatului social în Republica Moldova – este axat pe descrierea detaliată a cadrului juridic privind AS în ţară, structurii actuale a AS, precum şi a infrastructurii pentru AS care există la nivel de ţară.

Ultima parte a raportului prezintă percepţia generală despre AS, structura resurselor umane în întreprinderile sociale, precum şi sursele de finanţare a afacerilor sociale în Moldova.
Raportul Studiului de Referinţă în Republica Moldova a fost elaborat în cadrul proiectului finanţat de UE „EU4Youth – Valorificarea potenţialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova şi Ucraina”. Raportul va servi drept bază pentru urmărirea progreselor realizate în timpul implementării proiectului.
Proiectul EUnlocking contribuie la promovarea potenţialului antreprenoriatului social al tinerilor din Moldova şi Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum şi prin inspirarea şi sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali de a-şi dezvolta şi a-şi susţine soluţiile inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale şi sustenabilităţii mediului în ambele ţări.
Pentru detalii vă rugăm să accesaţi: https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/republic-moldova-baseline-study-report-eunlocking-project-eu4youth