În perioada 18-19 noiembrie 2020, Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina (EUBAM) a organizat o întâlnire online a Grupului Operativ pentru Tutun (TFT), care a reunit reprezentanţi ai agenţiilor de aplicare a legii din Republica Moldova, Ucraina, Polonia, România, agenţiile UE, precum Europol şi OLAF, inclusiv Asociaţia ucraineană pentru Tutun “Ukrtutun” şi cei mai mari producătorii de ţigări.

Evenimentul a oferit o oportunitate excelentă pentru participanţi de a-şi împărtăşi experienţa şi de a face schimb de opinii cu privire la tendinţele, Modus operandi, riscurile şi contra-măsurile pentru prevenirea comerţului ilicit cu tutun. S-a observat că pandemia COVID-19 a determinat o scădere semnificativă a contrabandei cu ţigări la scară mică, deşi nu a afectat traficul ilicit de ţigări de contrabandă la scară largă de către grupurile transnaţionale de crimă organizată.

Pentru a aborda în mod eficient aceste riscuri, TFT a subliniat necesitatea consolidării în continuare a capacităţilor instituţiilor de aplicare a legii, pe lângă introducerea în legislaţia penală a sancţionării adecvate a contrabandei cu mărfuri accizabile şi a măsurilor de descurajare şi punitive.